LL Lucky Games Q2-23


Nytt rekord och lönsamhet

LL Lucky Games AB (”Lucky Games” eller ”Bolaget”) har för årets andra kvartal levererat en rekordförsäljning som även överträffade våra estimat. Dessutom kunde Bolaget uppvisa ett positivt EBITDA-resultat för ett enskilt kvartal, vilket är första gången i Lucky Games historia. Trots detta har aktien sedan Q2-rapporten publicerades handlats i en sidledes rörelse, vilket vi anser är omotiverat och att rapporten snarare motiverar en högre uppgång. Bolaget tar kliv framåt och vi väljer att upprepa vårt nuvärde per aktie om 1,5 (1,5) kr i ett Base scenario.

  • Levererar rekordintäkter

Under det andra kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 12,1 MSEK (1,1), motsvarande en kraftig ökning om hela 964 % Y/Y. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q2-23 om 8 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade med råge. I rapporten skriver Lucky Games att den kraftiga ökningen beror på en kombination av olika tillväxtfaktor, som exempelvis den framgångsrika lanseringen av Popeye och att Lucky Games under årets andra kvartal har slutfört och levererat ett skräddarsytt spel för Danske Licens Spil. Lucky Games har dessutom utökat sin kundbas och etablerat nya intäktsflöden genom att erbjuda sina speltjänster till en bredare marknad.

  • Når positivt EBITDA

Sett till bruttomarginalen (ej just.) uppgick denna till 96 % (85), att jämföra med vårt estimat om 88 %. Den höga marginalen ser vi som ett tydligt tecken på den skalbarhet som Lucky Games affärsmodell ger upphov till vid en stigande försäljning. Den kraftiga intäktsökningen och höga bruttomarginalen, i kombination med god kostnadskontroll i rörelsen, resulterade även i att Lucky Games kunde redovisa ett svagt positivt EBITDA-resultat om ca 0,01 MSEK (-8,2), vilket vi såklart ser positivt på.

  • Stabil finansiell position

Vid utgången av juni 2023 uppgick kassan till 34,1 MSEK vilken har stärkts via ett aktieägarlån om ca 43 MSEK från NCTK Holdings International, där lånet framförallt gör det möjligt för Lucky Games att fortsätta sin utveckling genom att etablera ett plattformsutvecklingscenter i Taiwan. Lånet bidrar även till att ge en stabil finansiell position för Lucky Games.

  • Upprepar värderingsintervallet

Lucky Games uppvisade en imponerande tillväxt under Q2-23 varpå vi justerar upp våra estimat för årets två återstående kvartal och tillika helåret 2023. Vi räknar därmed med en nettoomsättning om ca 26 MSEK (22) för 2023, och väljer att upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.