LL Lucky Games Q1-23


LL Lucky Games AB (”Lucky Games” eller ”Bolaget”) har under de senaste månaderna meddelat flera operativa framsteg, bl.a. en tilldelad maltesisk spellicens, ingångna partnerskap och lanseringen av spelet Popeye, vilket bidrog till en total försäljning om 5 MSEK och lönsamhet på sista raden under april månad. Därefter har Lucky Games dessutom säkrat en lånefinansiering om ca 43 MSEK. Bolaget tar kliv framåt och vi väljer att behålla våra tidigare prognoser och motiverade målmultipel, varpå vi upprepar ett nuvärde per aktie om 1,5 (1,5) kr i ett Base scenario.

  • Visar tillväxt kvartal-till-kvartal

Under Q1-23 uppgick nettoomsättningen till 1,2 MSEK (2,1), motsvarande en minskning om 45 % Y/Y. Vi ser att den primära anledningen till den lägre försäljningen är att Lucky Games under hösten 2022 har avyttrat sin Casual Casino-spelportfölj, vilket således var en del av portföljen under det första kvartalet 2022 men inte 2023. Det blir således mer rättvist att jämföra med det föregående kvartalet (Q4-22) då försäljningen uppgick till 0,7 MSEK, vilket därmed innebär att Lucky Games uppvisade en tillväxt om 72 % Q-Q under Q1-23.

  • Omsättningsrekord och lönsamhet under april

Lucky Games har haft en stark start på Q2-23 med hög tillväxt under april, där omsättningen landade på hela 5 MSEK. Detta innebär ett nytt intäktsrekord för en enskild månad, vilket kan tillskrivas en kombination av olika faktorer; lanseringen av spelet Popeye, vilket har lanserats till flera speloperatörer, samt att Lucky Games under april har skräddarsytt och levererat ett spel för Danske Licens Spil, vilket bidragit ytterligare till intäkterna. Intäkterna om 5 MSEK innebar dessutom att Lucky Games var lönsamma under april, en milstolpe som aldrig tidigare uppnåtts. Omsättningen om
5 MSEK är i linje med Lucky Games totala intäkter under hela 2022, såväl som att det överstiger försäljningen LTM.

  • Förbättrat resultat

Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under Q1-23 till -7,0 MSEK, vilket kan jämföras med föregående kvartal (Q4-22) då EBITDA-resultatet uppgick till -9,5 MSEK. Kvartal-till-kvartal har Lucky Games således förbättrat sitt rörelseresultat under årets tre första månader och under månad fyra, april, uppvisade som nämnt Bolaget ett positivt resultat.

  • Har säkrat finansieringen

Vid utgången av Q1-23 uppgick kassan till 4,6 MSEK och därefter har Lucky Games ingått ett låneavtal med Bolagets största aktieägare NCTK Holdings International om 3,9 MUSD, motsvarande ca 43 MSEK. Själva lånet förutsätter ett godkännande på årsstämman som ska äga rum den 30 juni 2023, och löper med en årlig ränta om 1,5 % fram tills den 30 juni 2024. Detta säkrar således Lucky Games finansiella position och vi ser positivt på att lånet löper med en sådan pass låg ränta.