LL Lucky Games Q1-22


Över 100 speltitlar på plats

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) fortsätter växa, lanserar nya spel, siktar mot fler marknader och genomför förvärv. Det är inget tvivel om att aktivitetsnivån är hög och att gjorda investeringar kan komma att ge bra utväxling kommande kvartal. Utifrån en estimerad omsättning om 14 MSEK för helåret 2022 som förväntas stiga till 64 MSEK år 2024, tillämpad P/S-multipel och med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter den stundande företrädesemissionen avklarats, givet full teckning, ser vi ett motiverat nuvärde per aktie om 3,5 kr i ett Base scenario.

  • Tillväxtresan fortsätter

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 2,1 MSEK (0,03), motsvarande en ökning om hela 7 393 % Y/Y. Dock är detta, som det framgår, en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att Bolaget ökade sin försäljning under första kvartalet 2022, där den huvudsakliga förklaringen är att LL Lucky Games spel är tillgängliga hos fler operatörer på flera marknader.

  • Slutfört förvärvet – har nu över 100 speltitlar

Den 27 maj 2022 slutförde LL Lucky Games förvärvet av London-baserade ReelNRG för 8,25 MSEK. Förvärvet innebär att hela 46 nya spel, samt viktiga licenser i både Storbritannien och Malta, adderas. Totalt sett innebär det att LL Lucky Games, genom sammanslagningen med ReelNRG, driver över 100 spel. Köpeskillingen finansierar genom att LL Lucky Games emitterar aktier till kursen 3,3 kr, vilket motsvarar en premie om hela 53 % mot stängningskursen dagen före förvärvet slutfördes.

  • Fyller på kassan

Mellan den 20 juni och 4 juli reser LL Lucky Games 13,2 MSEK genom en 61 % säkerställd företrädesemission. Kapitalet ska bl.a. användas för fortsatt utveckling av högkvalitativa spelprodukter, strategisk marknadsföring, licenser, integration med samarbetspartners och stärka Bolagets rörelsekapital. Givet antagen burn rate under april-juni och med hänsyn till en fulltecknad emission, upptaget lån och senast tillgängliga balansräkningsdatum (31 mars), estimerar vi att LL Lucky Games kassa kan uppgå till omkring 15 MSEK under juli.

  • Värderingsintervall justerat utifrån emissionen

Vi anser att LL Lucky Games utvecklas enligt förväntan, varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i våra samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Dock, med hänsyn till den kommunicerade företrädesemissionen och efterföljande balansräkning, givet full teckning, justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.