Learning to Sleep Q1-23


Letar efter förvärv

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) har presenterat sin Q1-rapport vilken var i linje med våra prognoser, där vi ser positivt på att Bolaget lyckats öka försäljningen, i kombination med minskade rörelsekostnader. Genom den tidigare emissionen har Bolaget stärkt sin balansräkning och givet att Learning to Sleep kan identifiera och genomföra ett förvärv i närtid skulle det potentiellt kunna snabba på resan mot ett positivt kassaflöde. Utifrån nuvarande prognoser härleder vi ett värde per aktie om 0,13 kr (0,12) per aktie i ett Base scenario.

  • Ökad omsättning trots mindre marknadsföring…

Under Q1-23 uppgick nettoomsättningen till 1,0 MSEK (0,95) motsvarande en ökning om 10 % jämfört med Q1-22, samt en ökning om 14 % jämfört med Q4-22. Omsättningen var i linje med våra förväntningar, där vi ser positivt på att Learning to Sleep ökar omsättningen Q-Q, trots att Bolaget sedan tidigare har implementerat ett omfattande sparpaket innehållande bl.a. en nära 80 % minskad budget för marknadsföring. Under sommaren ska Learning to Sleep integrera all sin annonsering i sociala medier i sin marknadsföringsplattform för enklare hantering och uppföljning, samt på sikt även bygga flöden för effektiv B2B-bearbetning. Bolaget själva räknar med att de i början av hösten kommer att kunna bli ännu effektivare i sin bearbetning av marknaden, vilket därmed borde ge en fortsatt positiv effekt i försäljningen.

  • …i kombination med lägre rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,0 MSEK, vilket motsvarar en minskning om hela 43 % jämfört med samma period föregående år, samt en minskning om 13 % jämfört med föregående kvartal (Q4-22). Att rörelsekostnaderna har minskat ser vi såklart som positivt, särskilt med tanke på att Bolaget samtidigt har ökat sin försäljning, vilket påvisar skalbarheten i affärsmodellen.

  • Har fyllt på kassan och letar förvärv

Learning to Sleep har under våren fyllt på kassan via den tidigare företrädesemissionen, vilket tillförde Bolaget ca 7,7 MSEK före emissionskostnader. Learning to Sleep stärkte därmed kassan med ca 2 MSEK och minskade skuldsättningen med ca 5,7 MSEK. En del av Learning to Sleeps strategi för 2023 är att, utöver organisk tillväxt, även växa verksamheten via förvärv. Bolaget letar därför aktivt efter potentiella förvärv som kan öka omsättningen och förbättra marginalerna.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med hänsyn till den nyligen presenterade Q1-rapporten, såväl som utfallet av den tidigare genomförda företrädesemissionen, väljer vi att justera vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Vårt uppdaterade intervall framgår i denna analys.

4

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.