Learning to Sleep Q1-22


Flera värdedrivande aktiviteter i korten

Att Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) skulle inleda år 2022 med en stark försäljningstillväxt, samt med en ökad rörelseförlust, till följd av bl.a. engångskostnader i samband med börsnoteringen, var helt i linje med vår förväntansbild. Fortsättningsvis under år 2022 är siktet inställt på att realisera synergieffekter genom det nyligen förvärvade företaget Symbio Me, internationalisera Learning to Sleeps tekniska plattform, samt fortsätta skapa lukrativa samarbeten med fler intressenter. Med hänsyn till befintliga värdedrivare estimerar vi att Learning to Sleep ökar sin omsättning till ca 17 MSEK år 2023, vilket utifrån en diskonteringsränta om 12 %, samt en tillämpad P/S-multipel om 3,0x, resulterar i ett nuvärde per aktie om 3,2 kr i ett Base scenario.

  • Rapport i linje med våra förväntningar

Under Q1-22 levererade Learning to Sleep en nettoomsättning om 950 tSEK (470), motsvarande en ökning om 102 %. Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -5 342 tSEK under perioden, motsvarande en ökning om ~82 % jämfört med Q1-21, vilket rent procentuellt är en kraftig ökning. Samtidigt är kostnadsökningen i linje med vår förväntansbild med tanke på att Bolaget befinner sig i en helt annan uppskalningsfas nu jämfört med Q1-21, vilket har inneburit högre kostnader inom främst marknad- och försäljningspersonal, samt utvecklingskostnader.

  • Strategiskt förvärv öppnar upp för starka synergieffekter

Efter utgången av det första kvartalet år 2022 meddelade Learning to Sleep att Bolaget förvärvar Symbio Me AB, ett digitalt tarmfloraanalysbolag riktat direkt till konsument (B2C). Förutom att förvärvet estimeras bidra positivt till Bolagets EBITDA-resultat, anser Analyst Group att Learning to Sleep stärker sin position på den digitala hälsomarknaden, vilket bäddar för en ökad organisk tillväxt. Vidare estimeras Symbio Me få exponering mot en ökad kundbas då Learning to Sleeps kunder som upplever magproblem på ett effektivt sätt kan länkas till Symbio Me:s erbjudande och skapa cross-selling.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Med Q1-rapporten presenterad står det klart att Learning to Sleep utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi väljer att behålla våra tidigare prognoser. Trots att Bolagets fundamentala utveckling går bra så har aktiekursen rört sig åt motsatt håll, vilket beror på att aktiemarknaden fortsatt präglas av osäkerhet till följd av bland annat geopolitiska spänningar, ökad inflation och förväntade räntehöjningar, vilket i sin tur har skapat ett kyligt klimat för tillväxt- och utvecklingsbolag som inte ännu är lönsamma. Detta får en effekt på vilka multiplar olönsamma tillväxtbolag värderas till idag, där den rådande riskpremien i marknaden ger ett uppdaterat värderingsintervall i denna analys.