Kinda Brave


Väldiversifierad spelkoncern med stark potential och triggers

En investering i Kinda Brave Entertainment Group AB (”Kinda Brave” eller ”Koncernen”) ger exponering mot spelstudios, utvecklare och ett ledarskap med gedigen erfarenhet från spelindustrin med ett starkt track record. Utvecklingen av det oannonserade flaggskepsprojektet förväntas bidra med stark exponentiell omsättningsökning från och med lansering, därtill finns en framträdande potential för tillväxt inom Koncernens övriga verksamhetsområden för ytterligare intäktsströmmar i takt med att IP-portföljen expanderar. Genom Koncernens beprövade affärsmodell, diversifierade intäktskällor och erfarna nyckelpersoner, ser Analyst Group en attraktiv Risk/Reward utifrån en Pre-Money värdering om 60 MSEK för att teckna aktier i samband med Koncernens notering.


Växande operationell marknad

Den globala spelmarknaden förväntas växa med en CAGR om 1,3 % årligen för att år 2026 nå en marknadsstorlek om 191,3 mdUSD. Analyst Group anser att Koncernen har goda möjligheter att kapitalisera på den globala spelmarknaden genom nuvarande samt framtida spel. Koncernen för redan långtgående diskussioner med förlagsbolag, vilket Analyst Group ser kan realisera aktieägarvärde inom närtid.

Stark pipeline

Det oannonserade flaggskepsprojektet byggs i samma anda som gjorde Unravel till den mångmiljonsäljande succé den blev, och det finns en stor potential och efterfrågan efter co-op och multiplayer-spel inom den genren. Det leder även till en utökning av IP-portföljen, där titeln kan licenseras till bl.a. filmer och tv-serier. Flaggskepsprojektet förväntas släppas under Q1-26 och Grimps under Q1-25.

Erfarna nyckelpersoner

Med erfarenhet från bolag såsom EA, Playstation, Stillfront och Starbreeze, finns stor potential inom Koncernen för framtida spellanseringar. Nyckelpersoner inom ledningen innehar även erfarenhet från både spelindustrin och den finansiella sektorn vilket förväntas bidra till en god kombination mellan företagsamhet och kreativitet för fortsatt stark operationell utveckling under kommande år.


Kinda Brave grundades år 2022 och är idag en modern spelkoncern bestående av tre verksamhetsområden: Spelstudios, IP:s och tredjeparts förläggning. Dotterbolagen som bildar Koncernen förvärvades för ca 1,3 MSEK under Q3-23, och idag äger Kinda Brave fyra oberoende spelstudios med kompetenta och erfarna spelutvecklare från tidigare roller inom, exempelvis, EA, Sony, Starbreeze och Stillfront. Huvudnischen för spelutveckling är inom indie-kategorin av spelindustrin, vilket inkluderar succéer såsom Unravel och AmongUs. Vidare äger Kinda Brave IP:s (immateriella rättigheter) från egenutvecklade spel och förvärvade spelstudios. Koncernens förvaltade IP:s förväntas kunna användas, inte bara för fortsatt spelutveckling, utan även för licensering till kreatörer av filmer, tv-serier och serietidningar. Kinda Braves tredje verksamhetsområde består av en division inriktad på förläggning av speltitlar, producerade av tredjepartsaktörer. Koncernen drar således nytta av den gedigna erfarenheten som finns inom organisationen för att hjälpa andra spelstudios att nå ut till den breda spelmarknaden. Framgent förväntas Kinda Braves fokus riktas mot lansering av nya spel, samt spel under utveckling, genom  nuvarande spelstudios vilket medför en breddad IP-portfölj. Analyst Group estimerar även förvärv av nya studios samt ett fortsatt tillväxtdrivande arbete med förläggning av tredjepartstitlar.

Kinda Braves intäktsmodell är uppdelad inom tre verksamhetsområden: spelstudios, IP:s och förläggning:

  • Koncernens oberoende spelstudios utvecklar och lanserar spel, vilka säljs via distributionsplatformar såsom Steam, Playstation Store och Xbox Marketplace. Totalt har plattformarna +400 miljoner månatligt aktiva användare, vilket möjliggör för Kinda Brave att, genom spelportföljen, nå ut till en stor kundgrupp. Intäkterna generas från det initiala spelköpet, men även genom tilläggsköp och expansionspaket.
  • Kinda Braves helägda IP:s kan utlicensieras till tredjepartsaktörer för, exempelvis, producering av film, tv-serier, serietidningar och handelsvaror. Vidare kan äganderätten för IP:s även säljas vilket således har potential att generera höga engångsintäkter.
  • Förläggningen sker via en division under namnet Bytesize Publishing. Divisionen investerar ett förväntat belopp om 50 000 USD per projekt för att vidareutveckla och förbättra tredjepartsstudions spel. Vid lansering erhålls sedan en specifik andel av varje sålt exemplar. Framgångsrika samarbeten förväntas facilitera fler projekt eller ett förvärv av hela den stöttade spelstudion.