Josab Q3-20


Det bubblar på flera marknader

Det bubblar i både Kina och Indien för Josab, samtidigt som det fortfarande finns intressanta möjligheter på bl.a. den ungerska marknaden. Trots en något stökig höst i spåren av pandemin så anser vi att Josab fortsatt tar steg i rätt riktning, där flera parallella spår fortlöper vilka enskilt eller tillsammans har potential att utgöra bra värdedrivare i aktien. Med god aktivitet i Josabs olika bolag, tecknade partneravtal, nya produktområden och möjliga förvärv finns det en hel del att hålla utkik efter kommande månader. Pandemin är dock fortsatt ett orosmoln vars främsta risk är att förseningar kan uppstå i de just nu pågående processerna för Josab. Utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 1,1 – 6,0 kr, med 3,3 kr i ett Base scenario.

  • Första AqualiteTM-order levererad till Kina

Josab har nyligen fått en första order om 60 ton på AqualiteTM från det delägda JV-bolaget i Kina, vilket innebär att det tidigare implementerade affärsavtalet mellan Josab och JV-bolaget är igång. Ordern motsvarar ca 1 MSEK i direktförsäljning och 0,2 MSEK i licensintäkter för Josab. Myndigheterna i Kina investerar stora summor i infrastrukturen på landsbygden för att minska inflyttningen till städerna, där rent vatten är en viktig del av denna satsning. Josab och JV-bolaget i Kina ligger således helt rätt i tiden, där de strukturella förutsättningarna är rätt för en potentiellt hög tillväxt.

  • Indien är ”tillbaka i matchen”

Indien har drabbats allvarligt av pandemin, vilket fått effekter på Josabs lokala dotterbolag. Trots detta kunde Josab under november meddela att dotterbolaget vunnit en upphandling av 15 vattenkiosker, till ett ordervärde om ca 0,8 MSEK. Vattenreningsenheterna skall klara 500 liter/timme och leverans samt installation av enheterna har påbörjats och beräknas vara klart under januari 2021. Senaste tiden har mycket fokus varit riktat mot Kina och Ungern, och i och med den vunna upphandlingen känns det nu som att Indien är ”tillbaka i matchen”, vilket vi såklart ser positivt på.

  • Breddat produktutbud med luftrening

Josab har genom avtal med LightAir breddat sitt produktutbud med luftrening via produkterna IonFlow och CellFlow. Produkterna kommer att tillföras bolaget i Ungern som nu är under uppbyggnad tillsammans med EUROTRADE, vilket skall köpa, marknadsföra och sälja LightAirs hela produktutbud i Ungern och i ett tiotal andra länder i Östra Europa i ett initialt skede.

  • Affären med Clear Industry fortgår

Som känt så utvärderar även Josab att förvärva det kinesiska bolaget Clear Industry Ltd. Processen fortgår och till följd av affärens storlek krävs tidsmässiga resurser, där Josab i Q3-rapporten skriver att de inom kort kommer att återkomma med en uppdatering.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.