Intellego Technologies


Förhindrar och förebygger smittspridning

Den globala pandemin har påskyndat ett strukturellt skifte gällande hur olika aktörer, branscher och industrier behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) blev detta en bidragande faktor till företagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Under 2021 har orderingången fortsatt att stiga och med nya krav på att arbeta förebyggande för att begränsa framtida smittspridning, estimerar vi att omsättningen kan stiga till ~33 MSEK år 2022. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 9,5 kr per aktie i ett Base scenario.

  • En ny tid väntar efter Covid-19

Sjukvården har redan innan pandemin använt sig av UV-strålning i desinfektionssyfte, och i och med utbrottet av Covid-19 har det även uppstått en större efterfrågan bland andra aktörer, såsom köpcentrum, flygplatser och hotell. I kölvattnet av pandemin står det klart att olika samhällsaktörer nu måste arbeta förebyggande för att undvika framtida pandemier, där vikten av att desinfektions-utrustning kan kontrolleras och kvalitetssäkras är större än någonsin. Covid-19 har resulterat i nya rutiner och arbetssätt som, även när pandemin blåser över, är här för att stanna, vilket vi räknar med kommer att fortsätta gynna Intellego och deras tillväxtresa under de kommande åren.

  • Stadigt stigande försäljning av UVC-dosimetrar

Intellego har ingått partnerskap med flertalet företag, främst aktiva inom USA, vilka använder Intellegos UVC-dosimetrar i kombination med UVC-desinfektionsutrustning. Fokus nu är fortsatt expansion och hittills i år har Intellego en sammanlagd försäljning på 2 MSEK, samt kontrakterade orders om ca 3 MSEK. Baserat på diskussioner med befintliga kunder och partners bedömer Intellego att försäljningen av UVC-dosimetrar kommer att fortsätta öka även under resten av år 2021.

  • White Labelavtal för UV-indikatorer i sikte

Intellegos UV-indikatorer ska kommersialiseras, där strategin är att hitta partners som kan ta nuvarande, och framtida produkter, till en global konsumentmarknad. Målet är att tills Q1-22 ha ett etablerat partnerskap på plats, t.ex. med ett solskydds- och kosmetikabolag, där en tänkt White Label-struktur kan bidra till en snabbare tillväxt för Intellego.

  • Flera triggers under kommande kvartal

I samband med IPO:n tar Intellego in 15 MSEK, öronmärkt för fortsatt expansion såväl som utveckling av nya applikationer, där Bolaget redan i år avser att lansera ytterligare fyra produkter. Med en breddad produktportfölj, stigande efterfrågan av UVC-dosimetrar samt stundande kommersialisering av UV-indikatorerna mot konsumentmarknaden, ser vi att det finns ett flertal värdedrivande aktiviteter under kommande kvartal.