Humble Group


Ambition om att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG

Humble har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam Food Tech-koncern som verkar inom FMCG-industrin, primärt inom segmenten Better-For-You och Functional Foods. Under år 2020 implementerade Humble en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech-industri, till låga värderingar. Förvärvet av The Humble Company öppnade upp en ny vertikal för Humble, Eco- och Sustainability, och koncernen positionerar sig nu för att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG-produkter. Humble har värderats utifrån 2021 års estimerade försäljning om 830,7 MSEK och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 34,9 kr i Base scenario.

  • Q4-rapporten var den starkaste i Humbles historia

Nettoomsättningen för Q4-20 var 17 MSEK (1,3) vilket i relation till samma period föregående år motsvarar en tillväxt om 1 185 %, mycket hänfört till de förvärv som genomförts under 2020. Det justerade EBITDA-resultatet förbättrades avsevärt och uppgick till -1,8 MSEK, en förbättring om 56 % jämfört med Q4-19. På proformabasis uppgick nettoomsättningen samt det justerade EBITDA-resultatet till 114,7 MSEK respektive 13,7 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12 %.

  • Senaste förvärvet är en Game Changer

Förvärvet av The Humble Group medför en stärkt finansiell profil och tillika framtidsutsikter. Förutom att koncernens konsoliderade lönsamhet och kassaflöde förbättras, ges flertalet synergieffekter som exempelvis bättre möjligheter att expandera globalt, korsförsäljning, marknadsföring och distribution. Förvärvet breddar även koncernens produkterbjudande och medför diversifierade intäktsströmmar, vilket dels ger goda förutsättningar för stark organisk tillväxt framgent, dels sänker riskprofilen för Humble som helhet.

  • Nya finansiella mål

Den 26 mars 2021 fastställde Humble nya finansiella mål för koncernen fram till år 2025.

9

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.