Green Apps Technologies


Fyller på kassan för tillväxt

Green Apps Technologies AB (”GAT” eller ”Bolaget”) är ett ed-techbolag som underlättar för människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Genom de tekniska plattformarna erhåller GAT en kombination av engångs- och återkommande intäkter, där bredden i antalet intäktsströmmar resulterar i riskdiversifierade kassaflöden.  GAT:s mål under 2023 är att skala upp befintliga plattformar ytterligare och öka omsättningen. Bolaget bygger också på sin nya föreläsningsplattform, Green Life Talk (”GLT”), som förväntas att lanseras under Q2-23 och därmed tillföra ytterligare ett intäktsben. Plattformen beräknas vara lönsam redan två månader efter lanseringen. Med hänsyn till befintliga värdedrivare estimerar vi att GAT kan öka sin omsättning organiskt till 16 MSEK år 2023, vilket utifrån tillämpad målmultipel resulterar i ett värde per aktie om 1,1 kr i ett Base scenario.

  • Flera värdedrivare under kommande 12 månader

Lansering av nya utbildningar, lansering av Green Life Talk, förvärv av nya plattformar och en IPO – allt detta och mycket mer är tänkbara värdedrivare för GAT under kommande 12 månader.

  • Hög skalbarhet vid stigande volym

GAT:s intäktsmodell är fördelad på olika plattformar, där den gemensamma nämnaren är god skalbarhet som resulterar i höga bruttomarginaler vid stigande försäljning. Än så länge är GAT:s hemmamarknad Sverige, men under år 2024 är tanken att inleda en internationell expansion. Fram tills dess räknar vi med att Bolaget har växt sin närvaro i Sverige och att befintliga plattformar, såväl som GLT, har börjat generera högre intäkter, samt att ytterligare företagsförvärv potentiellt kan ha genomförts.

  • Fyller på kassan

Under november/december 2022 genomför GAT en företrädesemission vilken är säkerställd till 50 % genom garantiåtaganden. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 10,1 MSEK före emissionskostnader, där likviden är öronmärkt för tillväxtfrämjande aktiviteter och för att expandera verksamheten.

  • Den globala hälsorörelsen är stark

Enligt McKinsey (2021) estimeras den globala hälsomarknaden uppgå till en storlek om hela 1,5 triljoner dollar, med en årlig tillväxt om 5-10 %. En målgrupp inom denna marknad kan definieras som s.k. LOHAS, vilka inom enbart Europa uppskattas utgöra ca 20 % av den totala befolkningen. LOHAS estimeras spendera omkring 500 miljarder dollar årligen på LOHAS-relaterade tjänster och produkter, vilket gynnar en aktör likt Green Apps Technologies.