Greater Than Q4-18


Påfylld kassa och bra momentum borgar för stark utveckling 2019

Greater Than har samlat data i över 15 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 14 MSEK. Nyligen tecknat avtal med FIA förväntas vara en stark värdedrivare i investeringscaset. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 8 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 51 kr i ett Base scenario.


  • 8:e kvartalet i rad med ökad omsättning

Med Q4-rapporten publicerad står det klart att Greater Than har ökat omsättningen för åttonde kvartalet i rad. Under Q4-18 uppgick omsättningen till ca 4 MSEK, en ökning med 49 % mot jämförbar period 2017 och 15 % mot föregående kvartal i år. Den fortsatt stigande omsättningen förklaras av Greater Thans intäktsmodell som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen.

  • Kassan påfylld med 25 MSEK

Under januari 2019 genomförde Greater Than en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Den finansiella ställningen är således stark och kostnadskontrollen är fortsatt god med en burn rate om ca 1-1,5 MSEK/månad. Sammantaget sänker det den bolagsspecifika risken och öppnar upp för en premie i värderingen.

  • Avtal med FIA ger Greater Than nya möjligheter att växa i en snabbare takt

FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder. Att den internationella motorsportsvärlden väljer samma teknik som Greater Thans försäkringskunder är ett genombrott på global nivå. Med den validering Greater Thans teknik  får underlättas Bolagets införsäljning mot nya försäkringsbolag. Ett samarbete med en sådan stor och internationell organisation som FIA sänder starka signaler till potentiellt nya försäkringskunder och är att anse som en dörröppnare för Greater Than.

  • Flera genombrottsavtal tecknade senaste året

Greater Than har sålt till aktörer som Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Under 2018 har även avtal tecknats med Zurich Insurance UK och Sixt på Irland som  innefattar att Sixt Irland integrerar Greater Thans plattformslösning i hela sin bilflotta på Irland som består av ca 3 500 fordon. I Singapore kommer ComfortDelGro erbjuda sina kunder digitala bilförsäkringar baserade på Greater Thans teknik. ComfortDelGro har totalt på sina marknader runtom i världen en flotta på över 42 000 fordon.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.