Greater Than Q3-19


Påfylld kassa och redo att öka hastigheten

Greater Than prissätter risk per enskilt fordon i realtid genom djupinsikt i kördata och erbjuder digitala försäkringslösningar till försäkringsbolag och biltillverkare som vill minska skadekostnaderna och kunna erbjuda nya affärsmodeller som möter kraven som nya typer av transporttjänster kräver. Greater Thans AI-plattform genererar försäljning, bl a är ett av världens största försäkringsbolag kund. Tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 16 MSEK och år 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning omkring 135 MSEK. Med en diskonteringsränta om 8 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger det ett nuvärde per aktie om 73 kr i ett Base scenario.

  • Tredje kvartalet – tillväxten fortsätter

Under Q3 uppgick omsättningen till 4,2 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 20 % mot jämförbart kvartal 2018, och 5 % högre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q2-19). Likt våra estimat var försäljningstillväxten och intäkterna framförallt hänförliga från försäljning av tjänster på försäkringsplattformen Enerfy till försäkringsbolag. Det är något vi ser mycket positivt på, eftersom att det är vad som krävs för att kunna fortsätta driva värderingen av Bolaget framöver.

  • Ökar antalet betalande försäkringsavtal med 45 %

Greater Than håller på att bygga upp ett kraftigt fundament av kunder, där antalet betalande försäkringsavtal som använder Bolagets teknologi växte med 45 % under Q3-19 jämfört mot Q2-19. Denna del i affärsmodellen är vad som möjliggör en successivt stigande försäljning Q-Q.

  • Har tecknat stort avtal i Asien

Under början av september ingick Greater Than partnerskap med MS First Capital Insurance och ComfortDelGro Insurance Brokers i Singapore, för att distribuera regionens första AI-baserade bilförsäkring. Försäkringen är helt digital och baserad på Greater Thans teknikplattform. MS First Capital Insurance innehar förstaplatsen som regionens högst rankade och bästa skadeförsäkringsbolag.

  • Den riktade emissionen har stärkt balansräkningen

Utifrån Greater Thans historiska burn rate och rapporterad kassa vid utgången av juni, prognostiserade vi i vår föregående analys (2019-09-04) att Bolaget skulle vara finansierade tills omkring oktober 2019. Prognosen föll ut väl med tanke på den riktade emissionen om 27 MSEK som Greater Than genomförde den 9 oktober. Greater Than har nu således stärkt sin balansräkning väsentligt, något som minskar den finansiella risken på kort sikt. Med nuvarande kassa, tillsammans med vår uppdaterade prognos för Greater Thans burn rate under kommande kvartal, estimerar vi att Bolaget är finansierade tills omkring oktober/november 2020.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.