Greater Than Q3-18


Greater Than – Nyligen tecknat avtal med FIA innebär ny expansionstakt

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 13 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario. Nyligen tecknat avtal med FIA förväntas vara en stark värdedrivare i investeringscaset.


  • Avtal med FIA ger Greater Than nya möjligheter att växa i en snabbare takt

FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder. Att den internationella motorsportsvärlden väljer samma teknik som Greater Thans försäkringskunder är ett genombrott på global nivå. Med den validering Greater Thans teknik  får underlättas Bolagets införsäljning mot nya försäkringsbolag. Ett samarbete med en sådan stor och internationell organisation som FIA sänder starka signaler till potentiellt nya försäkringskunder och är att anse som en dörröppnare för Greater Than.

  • Genombrott i Norden och Asien

Greater Than har lanserat sitt koncept och sålt till aktörer som Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Både Tryg Danmark och Norge har under augusti 2018 uttalat att de avser öka försäljningen av deras digitala bilförsäkringar baserade på Greater Thans teknik. I Singapore kommer ComfortDelGro erbjuda sina kunder digitala bilförsäkringar baserade på Greater Thans teknik. ComfortDelGro har totalt på sina marknader runtom i världen en flotta på över 42 000 fordon. Nuvarande momentum i Norden och Asien är ett tydligt tecken på att Greater Thans lösning är efterfrågad på en global nivå.

  • Skalbar white label-modell möjliggör höga marginaler

Med en white label-modell får försäkringsbolag tillgång till Bolagets teknikplattform och kan skapa en egen försäkringsprodukt. Med plattformen kan försäkrings-bolag minska skadefrekvensen med 40 %, och för konsumenter innebär lösningen en 17 % lägre premie. Det är starka argument i samband med införsäljning till nya försäkringsbolag och för att öka antalet slutanvändare.

  • Erfaren ledning och styrelse

Liselott Johansson har varit VD i Bolaget i nära 10 år. Sten Forseke, grundare, har en fortsatt operativ roll och äger 40,5 % av Bolaget. Tillsammans äger ledning och styrelse ca 53,3 % av aktierna, vilket är att anse som positivt.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.