Greater Than Q4-17


Greater Than – AI-baserad premiemodell ersätter ett gammalt system

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på Artificiell Intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Sedan mars 2017 säljer Greater Than produkter till försäkringsbolag, både i och utanför Sverige. Den tekniska plattformen benämns Enerfy, vilken möjliggör att från stora datamängder erhålla detaljerade värden som kan användas för att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.


  • Under 2018 ska försäljningen fortsätta öka. Under senaste året har Greater Than ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige, samt inom andra vertikaler av bilindustrin. Under 2018 förväntas nya avtal tecknas, samtidigt som de tidigare ger god utväxling i försäljningen. Under 2017 uppgick försäljningen till 8 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK 2016. Bolagets AI-plattform genererar således intäkter redan idag.
  • Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system. Istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter Bolagets AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten.
  • God skalbarhet i white label-lösningar. Genom Enerfy-plattformen erbjuder Greater Than försäkringsbolag en helt digital bilförsäkring som de under eget varumärke kan sälja till kunder inom ett par veckor från att licensavtal ingåtts. Senaste året har Greater Than etablerat avtal inom hela Norden. Affärsmodellen möjliggör exponentiell tillväxt med goda bruttomarginaler.
  • En marknad med miljontals potentiella användare. Med försäkringar baserade på Enerfy adresserar Greater Than 240 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.
  • En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.