GomSpaceGomSpace – Förväntas växa kraftigt kommande 5 åren

GomSpace, ett företag med danskt ursprung, grundades 2007 och har senaste fem åren växt kraftigt med en årlig tillväxttakt om ca 75 %. GomSpace tillverkar nanosatelliter (s.k. kubsatelliter) som mäter 10^3 cm, verksamma mellan 500 – 800 kilometers höjd. Till en tusendel av kostnaden jämfört med konventionella satelliter kan GomSpaces nanosatelliter ligga i framkant på marknaden i och med möjligheterna deras nanosatelliter skapar genom dess relativa värde. GomSpace satelliter kan användas inom flera områden, t.ex. spårning av fartyg och flygplan, försvar- och säkerhetslösningar, fjärranalys m.m.


  • Nanosatelliter sänker inträdesbarriärerna på marknaden

Konventionella satelliters storlek och kapitalkrav har länge inneburit höga inträdesbarriärer på marknaden. Nanosatelliter möjliggör en väsentligt lägre kostnadsmassa för rymdbaserade tillämpningar, vilket ger många aktörer nya finansiella förutsättningar. Det gör att nya applikationsområden öppnas upp inom rymdteknik.

  • Rymdbaserad IoT växer

Internet of Things (IoT) har resulterat i att nya applikationsområden för fordon, hem, övervakning, tillverkning m.m. växer fram. McKinsey (2015) spår att den globala marknaden för IoT, med allt det omfattar, kan värderas till 11 biljoner USD 2025. Även rymdteknik och nanosatelliter kan ha en plats i denna marknad, där sammankoppling av enheter via satelliter kan resultera i nya användningsområden för flera branscher. Dessa marknadsförutsättningar gynnar GomSpace.

  • Marknadsandel om 15 % och ett first mover advantage

GomSpace tillhandahåller delkomponenter och hela system till en tusendel av kostnaden jämfört med konventionella satelliter. Affärsmodellen är bevisad och GomSpaces aktuella marknadsandel, enligt en investerarpresentation från juni 2017, uppgår till 15 %. Det kan argumenteras för att Bolaget har skapat sig ett first mover advantage och att affärsklimatet fortfarande kan liknas vid ett blue ocean.

  • Potentiellt 15 % uppsida i ett Base scenario

Vid en omsättning på ca 750 MSEK 2021 i ett Base scenario, en målmultipel om P/S 5 och en diskonteringsränta om 10 %, ska GomSpace värderas till 97 kr per aktie. Det motsvarar en potentiell uppsida om ca 15 % från stängningskursen 2017-09-12.

3

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.