Gold Town Games Q4-22


Fyra spel lanserade på global nivå

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) har nu fyra intäktsbringande spel lanserade globalt och under H1-23 har ytterligare en lansering gjorts i form av Baseball Franchise Manager (BFM) samt att en lansering av Cricket Star Manager (CSM) väntas inom kort. Med Q4-rapporten presenterad har vi uppdaterat våra estimat, där vi nu inkluderar de nyligen globalt lanserade spelen Blitz Football Manager (Blitz) samt FIH Hockey Manager (FIHHM) i våra prognoser. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 37 MSEK för helåret 2024, en applicerad P/S-multipel om ~5x, samt en diskonteringsränta om 10 %, upprepar vi vårt motiverade nuvärde per aktie om 3,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Högre försäljning än väntat under kvartalet

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till 4,7 MSEK (2,0) vilket motsvarar en tillväxt om 135 % Y-Y och var bättre än Analyst Groups estimat om 3,9 MSEK. Jämfört med föregående kvartal, Q3-22, då nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK motsvarar det en tillväxt om 24 %. Ökningen jämfört med både föregående år såväl som kvartal tre antas vara hänförlig till att Bolaget har lanserat två ytterligare spel i form av Blitz och FIHHM under hösten. Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till 1,0 MSEK (1,5), vilket var i nära linje med estimerade 0,8 MSEK. Övriga rörelseintäkter var något lägre än estimerat, vilket var anledningen till att EBITDA-resultatet kom in nära våra förväntningar, varför vi anser att Bolaget fortsatt utvecklas under god kostnadskontroll.

  • Fyra spel lanserade globalt

Gold Town Games har nu lanserat fyra intäktsbringande spel, World Hockey Manager (WHM), World Football Manager (WFM), Blitz samt FIHHM, på global basis. Särskilt intressant blir det att följa Blitz utveckling på den nordamerikanska marknaden, där intresset är störst för amerikansk fotboll. I Bolagets pipeline finns fortsatt lansering av de nya spelen BFM och CSM, där det förstnämnda nu har inlett en soft launch, vilket således kan bringa in ytterligare intäktsströmmar för Gold Town Games framgent. När fler spel nu har nått marknaden kan dessutom Bolaget fokusera på spelens kvalitet för att förbättra dess nyckeltal genom uppdateringar och marknadsföringskampanjer.

  • Bibehållet värderingsintervall

I samband med Q4-rapporten har vi sett ytterligare användar-data från de nya spelen Blitz och FIHHM, varför vi har valt att inkludera dessa spel i våra prognoser. Både Blitz såväl som FIHHM väntas leverera en god tillväxt gällande antalet dagligt aktiva användare, samtidigt har vi valt att revidera ned våra estimat gällande WFM:s aktiva användare. I samband med de uppdaterade prognoserna väljer vi att värdera Gold Town Games på år 2024:s försäljning, då de nya spelen Blitz och FIHHM väntas ha nått närmare spelens fulla potential, och vi behåller vår tidigare värdering i ett Base-, Bull- och Bear-scenario.