Gold Town Games Q1-21


Möjligen ett guldläge

Uppskalning av befintliga två spel, lansering av ytterligare ett och eventuellt tillkännagivande om en fjärde titel – allt detta ligger i korten för år 2021. Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) har mycket på gång och med hänsyn till dagens bolagsvärde, samt tänkbara triggers, anser vi att aktien har en attraktiv riskreward idag. I ett Base scenario estimeras försäljningen stiga till 15 MSEK år 2021 (+35 %) och därefter, utifrån de befintliga spelen, öka till 36 MSEK år 2023. Med hänsyn till att ytterligare spel förväntas tillkomma lämnar dessa prognoser utrymme för upprevidering under kommande kvartal. Baserat på en P/S-multipel på 2021 års försäljning erhålls ett motiverat värde per aktie om 2 kr i ett Base scenario.

  • Ökad användartillväxt

Fokus nu är bl.a. att vidareutveckla World Hockey Manager (WHM), global lansering av World Football Manager (WHM) samt fortsatt strategisk affärsutveckling, t.ex. likt de avtal som nyligen ingåtts med Adverty och Betway. Vi räknar med att detta, parallellt med lättade restriktioner som möjliggör fler sportevenemang, kan bidra till ett ännu högre intresse för spelen och därmed ett ökat antal aktiva spelare. Bolaget kan dessutom dra nytta av en halverad plattformsavgift till Appstore och Google Play, vilket innebär högre marginal per tjänad krona.

  • Fler spel på gång

Parallellt med uppskalningen av WHM och WFM ämnar Gold Town Games, via tidigare investering i spelstudion Sideline Labs, lansera ett amerikanskt fotbollsspel. Genom att ha fler speltitlar inom olika sporter blir Bolaget mindre säsongskänsliga och får en mer diversifierad intäktsbas. Likt tidigare spel är det Gold Town Games utvecklingsplattform W3XM som utgör grunden och själva ”motorn”. Att utveckla spel från samma plattform skapar korssynergier, där varje nytt spel hela tiden får bättre förutsättningar för att lyckas affärsmässigt.

  • Attraktiv risk-reward

Bolaget har under de senaste 15 månaderna handlats till en rullande P/S-multipel om 3,9x. För 2021 estimerar vi att WHM och WFM, tillsammans med annonsintäkter, kan generar en omsättning om 15 MSEK. Givet en målmultipel om 3,9x, således i linje med nuvarande snitt, motsvarar det en värdering om 2 kr per aktie. Vi ser därmed att rådande nivå ger en attraktiv risk-reward.

  • Viktigt att bevaka tillgänglig likviditet

Vid utgången av Q1-21 uppgick kassan till 3,2 MSEK, och med tanke på att spelutveckling är kapitalintensivt är det av stor vikt att Gold Town Games kan utvecklas, och växa, på ett kostnadseffektivt vis under kommande kvartal. Hur Bolagets likviditet utvecklas är således något vi kommer att bevaka noga i kommande delårsrapporter.