Gigger


Förvärvet av Collabs skapar tydliga synergier

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) tillhandahåller en automatiserad plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning mot en låg avgift. Under åren 2018-2020 uppvisade Gigger en imponerande tillväxt om ca 137 %. I och med senaste förvärvet av Collabs är Gigger nu en koncern med två plattformar; en mot fakturering samt en mot influencermarketing och marknadsföring inom sociala medier. Analyst Group prognostiserar att de totala intäkterna tills år 2022 har stigit till ca 217 MSEK, vilket därefter estimeras öka snabbt till ca 877 MSEK år 2025. Med en tillämpad målmultipel härleds ett värde om 3 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Strukturaffär genom förvärvet av Collabs

Den 10 mars 2021 meddelade Gigger att Bolaget förvärvar Collabs, vilket förväntas slutföras i mitten av april 2021. Collabs är en plattform för att hantera kampanjer i sociala medier med inriktning mot influencers och företag. Plattformens databas innehar ca 120 miljoner influencers, och vi tror, genom en integrering med Gigger, att företaget skulle kunna bidra med närmare 35 MSEK i omsättning under kommande tolv månader. Köpeskillingen uppgår till ca 57,5 MSEK, vilket betalas med nyemitterade aktier. Analyst Group ser mycket positivt på denna strukturaffär, där tydliga synergier återfinns bland annat i form av att Collabs kundbas kan fakturera genom Giggers plattform.

  • Övertecknad emission under Q1-21

Under Q1-21 genomförde Gigger en företrädesemission som övertecknades med hela 384 %, vilket tillförde Bolaget en nettolikvid om ca 10,4 MSEK. Giggers nyligen genomförda emission, förväntas i kombination med inlösen av TO1 under 2021 täcka Bolagets finansieringsbehov fram till dess att Gigger når positivt kassaflöde under 2022.

  • Ytterligare omsättningsökning från Storbritannien

Under Q4-20 uppgick Giggers totala intäkter till 16,8 MSEK (11,5), vilket motsvarar en ökning om 45 %. Med tanke på att den svenska marknaden fortfarande präglas av nedstängningar till följd av Covid-19 och upparbetade affärsprojekt fördröjts, är kvartalstillväxten imponerande. Under 2021 förväntas Gigger lansera sin plattform i Storbritannien, som kommer kunna dra fördel av ett antal nya regelverk och lagar gällande gig-ekonomin som förväntas träda i kraft under april 2021.

  • Plattform till konkurrenskraftiga priser

Giggers faktureringsplattform saluförs primärt mot frilansare som fakturerar genom Gigger mot en avgift om 3,5 % av fakturabeloppet. Många konkurrenter tar idag ut en avgift om ca 5 %, vilket medför att Giggers fakturaavgifter är bland de lägsta i branschen.