Genesis IT


Lönsamt SaaS-bolag som flyger under radarn

Genom Genesis egenutvecklade affärssystem har Bolaget historiskt lyckats etablera sig hos flertalet återförsäljare och skapat en lönsam tillväxt, vilket har flugit förbi marknadens ögon. Genesis har en direktavkastning om ca 4 % och med en stark balansräkning estimerar Analyst Group att Bolaget kommer fortsätta betala utdelning till aktieägarna, vilket öppnar upp för en attraktiv Risk-Reward relativt nuvarande börsvärde om 159 MSEK. Till och med år 2022 estimeras omsättningen i ett Base scenario ha stigit till ca 72 MSEK, vilket utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 20 kr per aktie idag.

  • Stärkta möjligheter till en bredare kundbas

I samband med ägarförändringarna där Mestergruppen förvärvade majoriteten av aktierna i XL-bygg öppnas möjligheterna för Genesis att rikta sitt erbjudande till Mestergruppens övriga varumärken, vilka innefattar Bolist och Järnia som tillsammans har ca 230 butiker. Efter omförhandlingen har Genesis skrivit avtal med flertalet återförsäljare inom de övriga varumärkena. Framöver förväntas det finnas goda möjligheter för Genesis att leverera sitt affärssystem till ännu fler butiker inom kedjan, vilket förväntas bidra med ökad tillväxt och en bredare kundbas.

  • Befintliga kunder förväntas skala upp befintliga avtal

Under fjärde kvartalet år 2020 lanserade Genesis ny funktionalitet till iFenix, i form av en mobil kassalösning. Det mobila Point of Sales (POS)-systemet innebär att företag kan hantera transaktioner och driva kassan genom det molnbaserade affärssystemet iFenix. Analyst Group estimerar att produktutvecklingen kommer leda till att befintliga kunder väljer att skala upp sitt användande av iFenix, vilket förväntas leda till ökade månatliga intäkter för Genesis.

  • Ett heltäckande affärssystem skapar konkurrensfördelar

Flera av Genesis konkurrenter levererar affärssystem som är mer nischade mot ett specifikt område, exempelvis CRM eller redovisning. Genesis affärssystem, däremot, är heltäckande och innehåller funktioner som t.ex. hantering av masterdata, inbyggt beslutsstöd, prissättningsmodell och mobil kassa. Vilket sammantaget innebär en konkurrensfördel för Genesis, då alla funktioner är integrerade i ett system vilket möjliggör en lägre total ägandekostnad för kunden.

  • Beroende av ett fåtal kunder

Genesis har idag ett fåtal större kunder som Bolaget är beroende av, vilka är Mestergruppen (XL-Bygg, Bolist och Järnia), QC Trädgårdsexperten och Tvåhjuls-mästarna. Det finns en risk i form av att någon av ovannämnda kunder skulle byta affärssystem, vilket skulle innebära en sämre ekonomisk utveckling än prognostiserat.

3

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.