Fantasma Games


Högklassiga spel med stor potential

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolagets spelutveckling utmärker sig från konkurrenter genom en tydlig inspiration från spelvärlden där Bolaget producerar sina spel enligt devisen ”slots beyond gambling”. Spelen distribueras genom ett flertal ledande distributörer och når idag över 200 operatörer, vilket gör att Fantasmas spel når en global marknad, i över 50 länder och på 34 olika språk. Bolaget har på senare tid accelererat tillväxttakten genom dels förvärv, dels organiskt. I ett Base scenario estimeras ett EBITDA-resultat om 12 MSEK år 2024, vilket genom en applicerad forward-multipel om 11x EV/EBITDA, motiverar ett potentiellt nuvärde om 46 SEK per aktie.

▪    Digitaliseringstrend på den globala marknaden

Fantasma är aktiva på den globala iGaming marknaden, en marknad som de senaste åren genomgått en industriell förändring, driven av ökad digitalisering och avregleringar. Bolagets hemmamarknad, Sverige, har kommit långt i utvecklingen, där över 50 % av det totala casino-spelandet sker online. Denna siffra uppgår globalt till endast 12 %, där stora utvecklingsmöjligheter för tillväxt bland annat återfinns i Indien, Sydamerika, och USA. Fantasmas bevisade affärsmodell, i kombination med det breda distributionsnätverket, förväntas leda till ett First Mover Advantage och en potential att ta stora marknadsandelar på flera högintressanta marknader.

▪    Befinner sig i en expansiv tillväxtfas

Fantasma har genom en lång erfarenhet och stort kunnande etablerat flera nära relationer till ledande distributörer och operatörer inom den globala iGaming marknaden, såsom Entain, Scientific Games och Kindred. Genom den breda räckvidden har Bolaget en stark plattform för fortsatt expansion på nya, och befintliga marknader. Utöver Bolagets 15 aktiva spel, uppskattas en accelererad produktionstakt under 2022, och totalt 6-8 spellanseringar per år framgent. Det grundläggande arbetet som genomförts under år 2021 gällande nya avtal och effektivisering av spelproduktionen, förväntas bidra till en nettoomsättningstillväxt med en CAGR om ~46 % mellan åren 2020-2024.

▪    Stark balansräkning möjliggör ytterligare förvärv

I november 2021 slutförde Fantasma förvärvet av spelstudion Wiener Games. Förvärvet stärker Bolagets produktionsapparat och möjliggör ytterligare kapacitet för att möta den stora efterfrågan som finns för Fantasmas spel. Trots förvärvet har Bolaget en stark balansräkning och en kassa om ca 8 MSEK. Detta, i kombination med inga räntebärande skulder, skapar en finansiell styrka och möjligheter att agera på framtida förvärvsmöjligheter.