Fantasma Games Q3-22


Inga tecken på avtagande momentum

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolaget levererade under tredje kvartalet lönsamhet på EBITDA-nivå om 19,1 % och där omsättningen för kvartalet uppgick till 8,7 (1,3) MSEK, motsvarande en ökning om 597 %. Givet den fortsatt starka tillväxten som väntas vara uthållig till följd av en framförallt stark position i USA och en long tail på tidigare spel på historiskt starka marknader i Europa, estimerar Analyst Group ett EBITDA-resultat om ca 24 MSEK år 2024. Med en applicerad forward-multipel om 7x EV/EBITDA ger det ett potentiellt nuvärde om 45 SEK per aktie.

  • Inga tecken på avtagande momentum

Fantasma Games levererade under Q3-22 återigen rekordsiffror då spelomsättningen växte till 1 857 MSEK, en ökning om 133 % gentemot jämförande kvartal år 2021, med en total spelbehållning om 88 (23) MSEK som förväntas vara en bidragande faktor till Fantasmas tillväxt. Trots att spelmarginalen försämrades till 4,7 %, mot 5,9 % Q2-22, ökade spelbehållningen i absoluta termer med 4 MSEK till 88 MSEK under Q3-22. Under Q2-22 rapporterade Fantasma för första gången lönsamhet på EBITDA-nivå där marginalen uppgick till 14,4 %, vilken förbättrades under Q3-22 till 19,1 %. Analyst Group ser detta som ett bevis på styrkan i Bolagets affärsmodell.

  • USA – Fantasmas viktigaste tillväxtmarknad

Analyst Group har tidigare sett Fantasmas tillväxtmöjligheter på den amerikanska marknaden som en av de viktigaste faktorerna för tillväxt. Under Q3-22 visade Fantasma återigen styrketecken på den marknaden, även fast Bolaget enbart har tre spel aktiva i dagsläget. VD Fredrik Johansson anger USA som Bolagets viktigaste marknad framgent och indikerar att det fortsatt finns starka tillväxtmöjligheter att kapitalisera på.

  • Nya avtal med operatörer och distributörer

Bolagets ledning har utvecklat flertalet nära relationer med världsledande distributörer och operatörer såsom Light & Wonder, BetMGM, Kindred och Relax Gaming. Genom den breda räckvidden har Bolaget en solid plattform för fortsatt expansion på nya och befintliga marknader. Dessa operatörer är en bidragande faktor till intäktsrekordet under Q3-22 och framgent. Analyst Group ser fortsatt stor potential för Fantasma på nya och befintliga geografiska områden samt genom avtal med nya operatörer. Expansionen i USA förväntas fortsatt påverka Bolaget positivt och med Fantasmas unika position och samarbeten med ledande aktörer förväntar sig Analyst Group en stark pipeline av spel-lanseringar och och nya samarbeten för att ytterligare stärka Bolagets räckvidd.