Fantasma Games Q1-22


Redo för nya marknader med starkt momentum

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolaget publicerade nyligen sin rapport för perioden Q1-22 vilken visade siffror som tyder på en fortsatt stark tillväxtresa. Spelintäkterna för kvartalet uppgick till 4,1 (1,1) MSEK vilket innebär en ökning med 279 %. Givet den fortsatt starka tillväxten, vilket är i linje med vår tidigare prognos, estimerar Analyst Group ett EBITDA-resultat om 13 MSEK år 2024. Med en applicerad forward-multipel om 10x EV/EBITDA ger det ett potentiellt nuvärde om 44 SEK per aktie.

▪    Delårsrapporten visar på ett starkt momentum

I den nyligen publicerade Q1-rapporten syns tecken på en växande popularitet för Fantasmas spel hos de spelande slutkonsumenterna. Den totala spelomsättningen, som visar de totala insatserna i Bolagets produkter, växte med 61 % till 1 056 MSEK och resulterade i en total spelbehållning om 38 MSEK (23). Under det första kvartalet publicerades dels nya spel, dels återlanseringar av historiskt populära spel på nya marknader. I takt med en växande spelportfölj fortsätter även long-tail spelbehållningen att växa (spelbehållningen från spel äldre än 6 månader). Under det första kvartalet 2022 uppgick denna andel av spelbehållningen till 73 %. Denna tillväxt ses som en viktig del i Bolagets förmåga att framgent öka den egna totala spelbehållningen.

▪    Nya avtal med operatörer och distributörer

Fantasma har genom en lång erfarenhet och stort kunnande etablerat flera nära relationer till ledande distributörer och operatörer inom den globala iGaming marknaden, såsom Scientific Games och Kindred. Genom den breda räckvidden har Bolaget en stark plattform för fortsatt expansion på nya, och befintliga marknader. Under det första kvartalet 2022 knöts ytterligare operatörer till Bolaget, bland annat Gamesys Group plc, en av de största aktörerna i Storbritannien, Flutter och BetMGM, en av Nordamerikas största aktörer. Dessa operatörer bidrog till nya intäktsrekord under Q1-22 och förväntas bidra positivt till Fantasmas omsättning framgent, vilket siffrorna för april om 30 MSEK i total spelbehållning är ett kvitto på.

▪    Fortsatt expansion på attraktiva marknader

Framgent förväntas den fortsatta expanderingen i Nordamerika ytterligare påverka Bolaget positivt och med Fantasmas unika position och samarbeten med stora aktörer som Scientific Games och BetMGM förväntas spelsläpp och återlanseringar av historiskt väl presterande spel bidra till ett fortsatt momentum. Den presenterade Q1-rapporten ligger i linje med Analyst Groups tidigare estimat och efter mindre justeringar antas ett framtida EBITDA-resultat om ca 13 MSEK år 2024.