Euroafrica Digital Ventures


Synergier som möjliggör en högre tillväxt

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content, samt en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab under H2-20 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en kommande E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent. Med en applicerad målmultipel om P/S 3x på 2021 års estimerade omsättning om ca 28 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 8,2 kr i ett Base scenario.

  • Verkar inom snabbt växande marknader

Via Social Media Lab (SML) och Kupatana är koncernen exponerad mot en mångmiljardmarknad i stark tillväxt. Under år 2020 värderades marknaden för digital mediamarknadsföring till 322 mdUSD med en estimerad årlig tillväxt om ca 10 % fram tills år 2027, för att då värderas till 640 mdUSD. De främsta drivarna för marknadstillväxt är primärt ökad digitalisering, något den rådande pandemin påskyndat, ökad mobilitet samt ekonomisk tillväxt.

  • Genomfört förvärv medför starka synergieffekter

Under Q4-20 slogs Kupatana och SML samman, varpå Euroafrica bildades. Som en koncern möjliggörs starka synergieffekter mellan dotterbolagens plattformar, genom att dels en mediaverksamhet kan etableras även i Östafrika, dels öka såväl som effektivisera marknadsföringen för Kupatana via den expertis SML besitter. Genom att outsourca delar av produktionen av exempelvis texter och annonsinnehåll till mediaverksamheten i Östafrika, kan Euroafrica uppnå bättre marginaler samt erbjuda mer lukrativa priser för sina tjänster, något som medför stora konkurrensfördelar. Förutom att plattformarna tillsammans möjliggör ökad kostnadseffektivitet utgör de även grunden till en stark framtida tillväxt för Euroafrica.

  • Tydliga triggers under kommande kvartal

Idag är Kupatana den marknadsledande köp- och säljsajten i Tanzania, en marknad bestående av 65 miljoner människor, där en uppdatering av plattformen planeras till början av H2-21. Uppdateringen kommer dels stärka infrastrukturen på hemsidan samt säkerställa högsta ranking på sökmotorer, dels innebära en integrering av Social Content samt möjliggöra en E-handelslösning. Detta resulterar i en mer attraktiv plattform med potentialen att driva mer trafik på hemsidan, vilket är essentiellt för framtida tillväxt. Under Q3-21 väntas Euroafrica, via Social Media Lab, etablera en mediaverksamhet i Tanzania för att successivt trappa upp skapandet av content till Euroafricas kunder, till en lägre kostnad än vad som är möjligt i Norden samt Europa. Dessa aktiviteter är steg i rätt riktning för att skala upp försäljningen ytterligare framgent då Bolaget blir mer konkurrenskraftiga, något som förväntas utgöra en bra värdedrivare i aktien.