Euroafrica Digital Ventures Q2-21


Står i startgroparna för ytterligare tillväxt framgent

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content1, dels en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab (”SML”), som genomfördes under Q1-21 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en kommande E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent. Med en applicerad målmultipel om P/S 3x på 2021 års estimerade omsättning om ca 28 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 8,2 kr i ett Base scenario.

  • Q2-rapporten vittnar om ljusning på marknaden

Nettoomsättningen under Q2-21 uppgick till 6,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 32 % jämfört med Q1-21. Utvecklingen visar tydligt att investeringsviljan inom mediamarknaden börjar komma tillbaka, och vi estimerar att pandemins effekter successivt fortsätter att minska i takt med ökad bredd i vaccineringen och färre restriktioner, vilket väntas innebära starkare försäljning för Euroafrica under H2-21 som i högre utsträckning kan kapitalisera på en ökande investeringsvilja på marknaden.

  • Kupatana stärker sin redan ledande ställning

I augusti 2021 tecknade Euroafrica en avsiktsförklaring med Kupatanas största konkurrent, Zoomtanzania, vilket medför att Bolaget, som redan är marknadsledande, möjliggörs en monopolliknande ställning i Tanzania. Förvärvet avses finansieras genom egen kassa och slutföras under Q3-21, vartefter Kupatana kommer kunna nå över en miljon unika besökare per månad och dubbla trafiken på hemsidan. Analyst Group bedömer att Kupatana, efter förvärvet, kommer kunna accelerera trafiken till hemsidan i en betydligt snabbare takt än tidigare vilket vi anser mynnar ut i att de Network Effects som plattformen medför kan stärkas ytterligare. Detta estimeras vara av stor betydelse i takt med att Kupatana börjar ta betalt för annonseringen på hemsidan, varför vi har valt att revidera upp våra tillväxtprognoser för Kupatana specifikt. Däremot finns det begränsad information om förvärvet och transaktionen, och även om vi anser förvärvet är värdeskapande för Euroafrica, har vi av den anledningen valt att invänta mer information innan eventuella justeringar av vårt Base och Bull scenario. Med bakgrund till att antalet aktieägare i Euroafrica ökat betydligt senaste kvartalet, och tillika likviditeten i aktien, som tidigare bedömdes utgöra en stor risk, har vi dock höjt kursen i ett Bear scenario.

  • Tydliga triggers under kommande kvartal

Idag är Kupatana den marknadsledande köp- och säljsajten i Tanzania, en marknad bestående av 65 miljoner människor, där en uppdatering av plattformen planeras till början av H2-21. Uppdateringen kommer dels stärka infrastrukturen på hemsidan samt säkerställa högsta ranking på sökmotorer, dels innebära en integrering av Social Content samt möjliggöra en E-handelslösning. Detta resulterar i en mer attraktiv plattform med potentialen att driva mer trafik på hemsidan, vilket är essentiellt för framtida tillväxt. Under H2-21 väntas Euroafrica, via Social Media Lab, etablera en mediaverksamhet i Tanzania för att successivt trappa upp skapandet av content till Euroafricas kunder, till en lägre kostnad än vad som är möjligt i Norden samt Europa. Dessa aktiviteter är steg i rätt riktning för att skala upp försäljningen ytterligare framgent då Bolaget blir mer konkurrenskraftiga, något som förväntas utgöra en bra värdedrivare i aktien.