Euroafrica Digital Ventures Q1-21


Står väl rustat inför kommande tillväxtmöjligheter

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content, dels en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab (”SML”), som genomfördes under Q1-21 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en kommande E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent. Med en applicerad målmultipel om P/S 3x på 2021 års estimerade omsättning om ca 28 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 8,2 kr i ett Base scenario.

  • Omsättningen under Q1-21 i linje med estimat

Omsättningen i Q1-21 uppgick till 5,2 MSEK vilket mer eller mindre var i linje med vad vi förväntat oss, givet hur pandemin påverkar mediabranschen och företagens investeringsvilja negativt. Vi är av uppfattningen att H2-21 kan bli en catch-up effekt i takt med en ökad vaccinationstakt, vilket mynnar ut i mer öppnade samhällen och därmed ökad benägenhet hos företag att investera i sin marknadsföring. Bolaget redovisade vinst på EBITDA-nivå, justerat för engångsposter, om ca 0,8 MSEK vilket vi inte hade förväntat oss och ser det som ett klart styrketecken. Detta är en effekt av en starkare bruttomarginal och effektiviseringar i rörelsekostnaderna, och vi kommer hålla ett extra öga på dessa kommande kvartal. Då inget fundamentalt har ändrats sen den senaste uppdateringen behålls vårt Base respektive Bull scenario intakt, medan kursen i Bear scenario sänks till 2,8 kr med motiveringen att likvidsrisken i aktien är högre än vad vi estimerat, vilket b.la. förklarar den större nedgång vi sett i aktiekursen sedan noteringen.

  • Ingått strategiskt avtal med ClearOn

ClearOn är en marknadsledande partner i Sverige inom säljdrivande kupongkampanjer för den svenska dagligvaru- och servicehandeln, med ett nätverk om 5 000 rikstäckande top-tier butiker. Genom att utveckla en modul i Bolagets SaaS-plattform Social Content, kommer man göra det möjligt för ClearOn att distribuera kupongkampanjer direkt i annonsformat via sociala medier, såsom Snapchat. Avtalet är viktigt för Euroafrica då det ger ökad vidimering för plattformen samtidigt som de kan generera större intäkter framgent.

  • Tydliga triggers under kommande kvartal

Idag är Kupatana den marknadsledande köp- och säljsajten i Tanzania, en marknad bestående av 65 miljoner människor, där en uppdatering av plattformen planeras till början av H2-21. Uppdateringen kommer dels stärka infrastrukturen på hemsidan samt säkerställa högsta ranking på sökmotorer, dels innebära en integrering av Social Content samt möjliggöra en E-handelslösning. Detta resulterar i en mer attraktiv plattform med potentialen att driva mer trafik på hemsidan, vilket är essentiellt för framtida tillväxt. Under H2-21 väntas Euroafrica, via Social Media Lab, etablera en mediaverksamhet i Tanzania för att successivt trappa upp skapandet av content till Euroafricas kunder, till en lägre kostnad än vad som är möjligt i Norden samt Europa. Dessa aktiviteter är steg i rätt riktning för att skala upp försäljningen ytterligare framgent då Bolaget blir mer konkurrenskraftiga, något som förväntas utgöra en bra värdedrivare i aktien.