Duearity


Ska tackla problematiken med tinnitus

10-20 % av världens befolkning har varierande grad av tinnitus, av dessa har 5 % antingen svåra livspåverkande problem eller besvärande tinnitus. Idag finns inga botemedel och många av nuvarande tekniska lösningar har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Det här vill Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) förändra genom att erbjuda personer som lider av tinnitus en teknisk lösning som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Vi räknar med CE-märkning under H2-21, produktlansering under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 har stigit till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 7,9 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Miljontals människor är drabbade

Tinnitus är ett stort problem och om man enbart tar hänsyn till de som drabbas av svåra problem, och utgår från vårdkostnader per patient, skulle det årliga marknadsvärdet i Europa kunna uppgå till ca 35 mdEUR. Den nordiska marknadens motsvarande siffra är närmare 1,3 mdEUR. I Sverige bedöms Bolagets produkt Tinearity adressera omkring 500 000 personer, och redan vid 1 600 kunder (0,3 %) förväntas Duearity nå break-even.

  • Produktfördelar kan möjliggöra högre tillväxt

Då Tinearity bygger på en redan vedertagen behandlingsmetod, samt uppvisar en högre användarvänlighet än befintliga lösningar, finns förutsättningarna för att snabbt nå acceptans bland konsumenter. Genom aktiva Pre-Marketing kampanjer under 2021 och insamlande av intresseanmälningar att köpa produkten, kan försäljningsvolymerna komma att stiga snabbt från Q1-22.

  • Smart Go-To-Market-strategi

Ett HealthCare-bolag som utgår från en egenägd B2C-modell är en relativt ovanlig Go-To-Market-strategi. För Duearity kan detta ha stora marknadsmässiga fördelar, då tinnitusdrabbade personer i hög grad tenderar att söka information på nätet och i sociala medier, samt att det finns en hög benägenhet att själv köpa och testa nya lösningar som kan lindra symptomen. Duearity kan således förhållandevis enkelt marknadsföra sig direkt till användare via sociala medier och genom en egen e-handel kan försäljningen komma att stiga snabbare, samtidigt som kundrelationen ägs direkt av Duearity.

  • Ett antal milstolpar i sikte kommande kvartal

Verifiering, validering, CE-märkning och marknadslansering – detta är några av de tänkbara värdedrivarna under de kommande 10-12 månader. Därefter förväntar vi oss ett fullskaligt fokus på att successivt öka försäljningen, med start under H1-22, varpå Bolaget även kan närma sig ett positivt rörelseresultat. Tills år 2023 bedöms även AI-lösningen kopplad till Tinearity vara färdigutvecklad, vilket kan bidra till en starkare stickiness, d.v.s. behållningsgrad, och lägre churn i kundbasen.