Doxa Q1-18


Doxa – Har tecknat Private Label-avtal och stärkt kassan

Doxa har tecknat ett Private Labe-avtal med Dentsply Sirona vilket kommer generera licensintäkter, kassan är påfylld och under 2018 samt 2019 ska Doxa lansera nya produkter. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 20 MSEK i ett Base scenario, samt erhålla en engångsbetalning om 16 MSEK avseende nämnt Private Label-avtal. Det motiverar en värderingspremie och givet en målmultipel om EV/S 6 härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 2,3 kr per aktie på 2018 års prognos.

3

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.