CTEK


Laddar upp för långsiktig dominans

CTEK AB (”CTEK” eller ”Bolaget”) grundades 1997 och är idag den ledande globala leverantören av 12V- batteriladdare, en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK har genom att tillhandahålla ledande teknik etablerat starka och långvariga kundrelationer med över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Den europeiska marknaden för elfordonsladdare och tillbehör förväntas växa med en genomsnittlig tillväxttakt om 27,2 % till 2025 drivet av skärpta regleringar, ny teknologi samt ett förändrat konsument beteende. CTEK förväntas kapitalisera på den starka underliggande marknadstillväxten genom att utnyttja Bolagets starka varumärke samt existerande distributions kanaler vilket förväntas öka försäljningen från 926,6 MSEK år 2021 till 1269,4 MSEK år 2023. Utifrån en relativvärdering med en tillämpad P/S målmutipel om 2,9x härleds ett potentiellt värde per aktie om 85,9 kr i ett Base scenario.

  • Rider på starka marknadstrender

CTEK har sedan förvärvet av bolaget Chargestorm 2018 valt att även inrikta sig mot marknaden för laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Idag utgör detta affärssegment 23 %, per H1 av Bolagets totala omsättning och har sedan 2018 växt med en årlig tillväxttakt (CAGR) om 63,3 %. Den europeiska marknaden för detta segment värderades år 2020 till 7,4 mdSEK och förväntas uppnå ett marknadsvärde om 24,6 mdSEK år 2025, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 27,2 %. Baserat på goda tillväxtmöjligheter och historiskt god tillväxt förväntas CTEK växa Bolagets omsättning organiskt med en årlig tillväxt om 19,7 % mellan åren 2022-2025.

  • CTEK – ett starkt varumärke

Med en lång historik inom marknaden för 12V-batteriladdare så har Bolaget etablerats och vunnit en marknadsledande roll med en global marknadsandel om 10 %. Vidare, förväntas CTEK fortsätta kapitalisera genom existerande distributionskanaler för att öka sin distribution inom sitt segment för elfordonsladdning och tillbehör. Bolaget antas på detta vis ta vara på de goda tillväxtmöjligheterna samtidigt som CTEK historiskt, och framgent, förhåller sig konkurrenskraftiga till det förändrade konsumentbeteendet. Bolagets avtal med General Motors bekräftar industri kännedom. Avtalet är följaktligen en kritisk faktor för CTEK att uppnå dess finansiella mål.

  • Snabb omställning

Efterfrågan på elfordon är hög, redan i dagsläget och framgent, och därför har CTEK outsourcat Bolagets produktion för att på så vis skala upp i snabbare hastighet samt ha lägre CapEx-krav på medellång sikt. Med en FoU som är in-house så antas Bolaget kunna fokusera på fortsatt innovation samt ha en tillgångslätt balansräkning.