Cline Scientific Q2-22


Stärkt position genom starka patent

Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren, och därutöver pågår redan diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom Bolaget går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline, vilket motiverar ett lägre värderingsintervall till följd av ökade riskpremier. För tydlighet är detta dock inte bolagsspecifikt hänförligt till Cline då verksamheten utvecklas helt enligt plan, utan snarare en bieffekt av tillfälligt minskad riskvilja i marknaden. Likväl anser vi att Clines värdering idag inte återspeglar var Bolaget faktiskt befinner sig, varför vi, i ett Base scenario upprepar ett potentiellt nuvärde om 7,2 kr per aktie.

  • Inlämnade patent samt kliniska framsteg inom StemCART

Ytterligare 18 cellimplantationsexperiment på broskprover i labbet har genomförts, vilket utöver de 12 experiment som genomfördes i det första steget vilka visade på matrisfunktionalitet. Ytterligare teststeg är planerade att genomföras under tredje kvartalet med syftet att optimera läkningskapaciteten. Testerna är en viktig del av utvecklingen och valideringen av StemCART. Cline har även lämnat in patentansökan för StemCART i Kina, USA, Japan, Sydkorea och Australien under perioden, vilket förväntas skapa en starkare patentportfölj och därmed värde. Vi ser positivt på utvecklingen av StemCART i och med de steg som har tagits från ett vetenskapligt, kliniskt och regulatoriskt perspektiv.

  • Framsteg av mjukvaruvalidering inom CellRACE

Betydande framsteg i valideringen av mjukvarusystemet med Clines data har genomförts där teamet nu kan inleda nästa fas. Efter den framgångsrika testningen av spårningsalgoritmen är nästa steg att utveckla vidare ett mjukvarusystem som möjliggör helautomatisk spårning och generering av resultat på några minuter. Fokus framgent är att bygga ett gränssnitt för att göra metoden mer användarvänlig, vilket estimeras vara klart i slutet av oktober. Vi ser det eventuella färdigställandet av gränssnittet som ett tydligt framsteg då det innebär att Cell-RACE fortsätter ta steg mot ett färdigt system.

  • Triggers framgent

Potentiella triggers kommande kvartal inkluderar nya uppdateringar från StemCART gällande ex vivo-testningen och uppdateringar från CellRACE gällande framsteg i utvecklingen av den helautomatiska spårningsalgoritmen.