CirChem Q3-22


Redo att ta nästa kliv

Det femåriga avtalet med Stena Recycling innebär att CirChem täcker nära 80 % av den kapacitet som anläggningen i Vargön har tillstånd att hantera. Det är minst sagt ett kommersiellt genombrott och får anses tillhöra en av de största milstolparna i CirChems historia. Bolaget har under hösten även tecknat ett flertal kundavtal, en viktig pusselbit då det är vid försäljning av den återvunna produkten som CirChem erhåller huvuddelen av sina intäkter. Vad gäller Q3-rapporten uppvisade CirChem lägre rörelsekostnader än väntat, vilket vi såklart ser positivt på. Vi upplever att CirChem har ett bra momentum och utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering höjer vi vårt motiverade värde per aktie till 15,5 kr (10,1) på 2023 års prognos i ett Base scenario.

  • Genombrottsavtal med Stena Recycling

Avtalet med Stena Recycling innefattar rening av löpande insamling av lösningsmedel motsvarande en volym om upp till 15 000 ton per år, där CirChems intäkter genereras i samband med försäljning av det renade återvunna lösningsmedel till industrin. Avtalet säkerställer således att CirChem har tillgång till ”insatsvaran”, varpå det nu handlar om att maximera befintliga säljavtal.

  • Viktigt att optimera driften

Utöver försäljningsarbetet är det av stor vikt att CirChem är framgångsrika i sin drift av produktionsanläggningen. Det kan låta som en självklarhet, men är samtidigt något CirChem måste hantera väl. För att anläggningen ska kunna nå sin fulla potential krävs, utöver en full beläggningsgrad, kompetenta driftsoperatörer för att kunna optimera hanteringen av inkommande lösningsmedel. Om det görs på rätt sätt kommer det inte bara möjliggöra en högre output i termer av försäljningsvolym, utan också en högre marginal i rörelsen.

  • Kan närma sig lönsamhet i slutet av 2023

CirChem har genom det kommersiella avtalet tagit ett stort kliv, varför vi i denna analysuppdatering höjer vår försäljnings- och resultatprognos. Dessutom visade Q3-rapporten på relativt lägre rörelsekostnader och vi bedömer att utrymme finns för en fortsatt minskad kostnadsnivå framgent. Det, i kombination med en förväntan om stigande försäljning, gör att vi räknar med lönsamhet under slutet av år 2023 för CirChem.

  • Höjer värderingsintervallet

Då vi anser att CirChem, genom avtalet med Stena Recycling, har intagit en helt ny position vad gäller förväntad tillväxt och lönsamhet kommande kvartal, höjer vi det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i samtliga av våra tre scenarion Base-, Bull och Bear. Vårt aktuella värderingsintervall framgår i denna analys.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.