CirChem Q2-23


Fortsätter att öka försäljningen

CirChems intäkter fortsätter att öka och uppgick till nära miljonen under årets andra kvartal – på rullande basis uppgår Bolagets intäkter nu till ca 2,1 MSEK vilket är den högsta nivån i CirChems historia. CirChem har under sommaren slutfört byggnationen av lagret i Vargön vilket innebär en utökad lagerkapacitet från 100 ton till 350 ton och inväntar nu de slutliga godkännandena från berörda myndigheter. När detta har erhållits så kan CirChem börja hantera ännu högre volymer, vilket därmed möjliggör fortsatt ökade försäljningsnivåer. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK i ett Base scenario, motsvarande 9,2 kr (9,2) per aktie.

  • Visar nytt intäktsrekord…

Under det andra kvartalet 2023 uppgick CirChems nettoomsättning till 949 KSEK (2), vilket således är en kraftig ökning mot jämförbart kvartal 2022, såväl som föregående kvartal i år (Q1-23) då omsättningen uppgick till 564 KSEK, motsvarande en tillväxt om 68 %. Intäkterna är hänförliga till försäljning av återvunnet lösningsmedel där vi ser tillväxten som ytterligare en bekräftelse på att CirChems kommersiella resa har ett bra momentum. Omsättningen under Q2-23 är dessutom 61 % högre än hela försäljningen under 2022, och sett till de senaste fyra kvartalen uppvisar CirChem en tydlig försäljningsökning
Q-Q. Inför kvartalsrapporten hade vi estimerat en omsättning omkring 600 KSEK, vilket CirChem således överträffade.

  • … i kombination med lägre kostnader

Tillväxt tenderar att kosta men under årets andra kvartal är det tydligt att CirChem har lyckats leverera en ökad omsättning i kombination med en bibehållen kostnadskontroll. Under Q2-23 uppgick de totala rörelsekostnaderna till ca 5,6 MSEK, att jämföra med 7,1 MSEK under jämförbar period 2022 och 6,5 MSEK under föregående kvartal i år (Q1-23). Detta illustrerar den skalbarhet som CirChems affärsmodell möjliggör. Vid fortsatt ökad försäljning, med god bruttomarginal, kan CirChem därmed öka sin rörelsemarginal snabbt. I förhållande till Bolagets intäkter uppgick rörelseresultatet (EBIT) under Q2-23 till -4,6 MSEK (-6,3), vilket därmed är en klar förbättring mot dels föregående år, dels föregående kvartal.

  • Upprepar värderingsintervallet

Q2-rapporten bekräftade den tidigare inledda trenden där CirChem visar att bolaget försäljningsmässigt är på rätt väg. Vi väljer därför att lämna vår prognos oförändrad och upprepar därmed vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.