CirChem Q2-22


Tar en allt större plats i industrin

CirChem uppnådde en minst sagt viktig milstolpe när mark- och miljödomstolen beviljade Bolagets ansökan om miljötillstånd för en kapacitet om 20 000 ton per år i Vargön. Domen vann laga kraft under juli 2022 och CirChem fortsätter nu förberedelserna för utbyggnaden. Även om de stora intäkterna kommer ta lite längre tid än vad vi tidigare räknat med anser vi att Bolaget har ett bra momentum och försätter ta steg i rätt riktning. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett nuvärde per aktie om 10,1 kr i ett Base scenario.

  • Kan förhandla om större volymer

Att CirChem fick sitt miljötillstånd på plats var viktigt då det gör att Bolaget med större kraft kan rikta sitt fokus mot att fortsätta knyta till sig fler kunder samt skala upp redan befintliga samarbetsavtal och pilotprojekt. Vi ser även att det kommer vara enklare för CirChem att förhandla och skriva kontrakt för volymer som överstiger nuvarande kapacitet. CirChem har bra momentum och under augusti återkom Swed Handling, som först tecknade ett treårigt avtal under maj omfattande 100 årston återvunnet aceton, och tecknade ännu ett treårigt avtal som omfattar 120 årston återvunnen aceton – med dessutom en högre renhet än tidigare överenskomna volymer.

  • Ett tydligt fokus framåt

Utöver att fortsätta föra kunddialogar kommer de närmaste två åren att präglas av en stegvis utbyggnad av anläggningens kapacitet, där byggnationen kommer att ske i etapper. Utifrån strategin att bygga ut i takt med att kundavtal tecknas minskar även den operationella risken, något vi såklart ser positivt på. Det utökade miljötillståndet ger även CirChem möjlighet att öka lagervolymerna i Vargön från nuvarande 100 ton till 1 000 ton. Det ökar Bolagets flexibilitet när det gäller att hantera ingående och utgående leveranser, något som även kan bidra till ett mer kontrollerat rörelsekapital.

  • Justerat värderingsintervall

CirChem uppvisar ännu inga större intäkter varför vi i samband med denna analysuppdatering justerar ner vårt helårsestimat för 2022, samtidigt som vi, till följd av det utökade miljötillståndet, lämnar våra estimat oförändrade för 2023 och framåt. Vad gäller vår applicerade EV/EBTDA-multipel har vi antagit en försiktigare ansats och justerar från tidigare 12x till istället 10x på 2026 års prognos. Detta, i kombination med det rådande avkastningskravet i marknaden resulterar i ett lägre värderingsintervall, vilket framgår i denna analys. Med det sagt vill vi understryka att vi fortsatt anser att CirChem rent operativt tar steg i rätt riktning, men att det inte går att ignorera befintligt marknadssentiment ur ett värderingsperspektiv. Att nuvarande Market Cap om 29 MSEK faktiskt understiger Bolagets materiella tillgångar och kassa, anser vi bjuder in till en attraktiv risk reward.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.