ChromoGenics Q3-21


Kämpar sig tillbaka i matchen

Med en åter stigande försäljning, i kombination med en positiv resultatutveckling, ser vi tecken på att ChromoGenics arbete mot att transformeras till ett väloljat industribolag börjar bära frukt. Vägen är dock fortsatt lång, men med Q3-rapporten presenterad känns det som att det blåser vind i seglet. Om ChromoGenics kan tillvarata rådande marknadsförutsättningar effektivt, samt säkerställa den egna produktionen, finns förutsättningarna för en spännande tillväxtresa. Vi estimerar en omsättning om 18,8 MSEK under 2021 och 51,3 MSEK under 2022. Med en tillämpad målmultipel om P/S 4x på 2022 års prognos, erhålls ett värde om 12,5 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Kvartalet levererar rekordförsäljning

Med Q3-rapporten presenterad står det klart att ChromoGenics brutit den tidigare negativa försäljningstrenden. Under kvartalet rapporterade Bolaget en omsättning om ca 7,7 MSEK (3,5), vilket således är 124 % högre mot jämförbart kvartal 2020. Jämfört med föregående kvartal i år (Q2-21), då omsättningen uppgick till 1,7 MSEK, motsvarar det en ökning om hela 360 % (!). Att omsättningen under Q3-21 dessutom överstiger den ackumulerade omsättningen för samtliga tre föregående kvartal, ser vi som ett tydligt tecken på att ChromoGenics börja komma tillbaka i matchen.

  • Fortsatt god kostnadskontroll

Samtidigt som försäljningen stiger fortsätter ChromoGenics att hålla sina rörelsekostnader i schack. Det initierade besparingsprogrammet under H1-20 har visat fortsatt effekt även under Q3-21 med minskade rörelsekostnader om ca 1,5 MSEK jämfört med Q3-20. Med tanke på det läget som ChromoGenics befinner sig i idag ser vi såklart positivt på att Bolaget kan sänka sina fasta kostnader. På rörelsenivå (EBIT) kunde ChromoGenics uppvisa ett resultat om
-6,3 MSEK (-14,4), vilket om än negativt, är en klar förbättring mot samma period år 2020.

  • Behåller värderingsintervallet

Då ChromoGenics utvecklas i linje med våra förväntningar väljer vi att i samband med Q3-rapporten endast göra mindre justeringar i våra prognoser, och behåller vårt värderingsintervall i våra Base-, Bull- och Bear scenarion.

  • Finns fortfarande vissa orosmoln

Samtidigt vill vi lyfta ett varningens finger för att himlen ännu inte är helt fri från orosmoln. ChromoGenics, som många andra, är påverkade av osäkra leverantörskedjor runtomkring i världen, vilket påverkar leveranstider. Efter utgången av september har dessutom ChromoGenics fått störningar i sin egen produktionsprocess, där problemen dock är identifierade och att lösningen kommer att vara validerad i slutet av november. Tills vidare står produktionen i fabriken still.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.