Chordate Medical Q2-21


Flyttar fram positionerna

Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar, där Bolaget på kort tid sedan CE-märkningen för migränbehandlingen i maj redan har hunnit leverera de första kommersiella beställningarna till den italienska distributören Vedise. Under augusti stod det även klart att behandlingar av de allra första migränpatienterna har inletts på lokala kliniker i Sverige. Som Chordate själva skriver, anser även vi att Bolaget flyttar fram sina positioner, där vi ser att framsteg i den kommersiella resan med tiden kan komma att öka sannolikheten för en framgångsrik exit. I samband med den nyligen presenterade Q2-rapporten väljer vi att endast göra mindre justeringar i vårt värderingsintervall, samtidigt som vi upprepar vårt Base scenario om 4,1 kr (4,1) per aktie.

  • Det bubblar i marknaden

Under Q2-21 var Chordates försäljning fortsatt blygsam och uppgick till 0,2 MSEK, med ett EBITDA-resultat om -4,7 MSEK. Samtidigt ser vi tecken på att det börjar bubbla allt mer och mer på Bolagets olika marknader. Detta, i kombination med mer av ett ”normalläge” i världen, gör att vi räknar med att Chordates försäljning kan öka successivt under kommande kvartal.

  • JV-avtal i Kina är åter på tapeten

En ytterligare krydda i investeringsidén som åter är aktuell är det JV-avtal med Nanos Medical i Kina, där Nanos Medical nyligen har återupptagit registreringsprocessen av K.O.S för rinit. Målsättningen är att en registrering ska kunna vara genomförd och på plats inom 15 månader. Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen kring detta, då det över tid skulle kunna resultera i en betydande intäktskälla för Chordate.

  • TO7 kan ge ett rejält kapitaltillskott

Under Q2-21 uppgick Chordates rörelsekostnader till -5,6 MSEK (-4,6), motsvarande en ökning om 1 MSEK (+22 %) mot jämförbart kvartal 2020. Ökningen kan i huvudsak härledas till CE-märkningsprocessen av migränbehandlingen. Kostnadsbasen är i linje med våra förväntningar och vi ser positivt på att Chordate även under andra kvartalet har utvecklats med god kostnadskontroll. Vid utgången av juni uppgick kassan till 5,2 MSEK och under september upptog Chordate ett brygglån om ca 7 MSEK, vilket syftar till att stärka likviditeten inför den kommande inlösenperioden av TO7. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna aktier för 0,75 kr/st., och i och med nuvarande aktiekurs bör TO7 fortsatt kunna ”hålla sig” in the money, där ett fullt nyttjande skulle inbringa ca 36 MSEK för Chordate.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

Då Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar väljer vi i samband med Q2-rapporten att endast göra mindre justeringar i våra prognoser och vårt värderingsintervall.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.