Carbiotix


FoodTech-bolaget som gör sig redo för USA

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som står i startgroparna för en tillväxtresa. Med ett beviljat patent för prebiotika-fibret Carbiotix AXOS under Q3, antagande om marknadsgodkännande i USA under Q4 och försäljningsstart under första halvan av 2021 framstår rådande bolagsvärdering om ~48 MSEK som låg, vilket i kombination med en nyligen påfylld kassa ger en attraktiv risk-reward. Tills år 2023 prognostiseras omsättning ha stigit till 29 MSEK, vilken estimeras öka snabbt till 115 MSEK år 2025. AXOS och utvecklingen av medicinsk mat utgör viktiga drivare och med tillämpad målmultipel och diskonteringsränta härleds ett nuvärde per aktie om 7 kr i ett Base scenario.

  • Vill bli en del av miljardmarknaderna

Sett till marknaderna för prebiotika och medicinsk mat uppgår den totala marknadsstorleken till över 25 mdUSD där ökad kostmedvetenhet, större vetenskapligt intresse och tydliga hälsofördelar förväntas fortsätta driva marknadstillväxten under de närmaste åren. Trots tuff konkurrens bör ändå förutsättningarna finnas för att Carbiotix ska kunna få gehör för sina produkter och ta större marknadsandelar från 2021 och framåt.

  • Kommersialiseringsfas med flera triggers

Under H1-21 estimeras Carbiotix prebiotiska fiber AXOS lanseras i USA, vilket ska efterföljas med ett format för medicinsk mat som antas nå den amerikanska marknaden under H2-21. Parallellt med USA-satsningen ska Carbiotix även slå sig in på den europeiska marknaden, där regulatoriskt arbete och erfarenheter från USA kan komma att skynda på etableringsprocessen inom EU. Marknadsgodkännande och ökad försäljning, samt fler LinkGut-avtal, en testtjänst för bl.a. livsmedel- och hälsobolag, utgör viktiga värdedrivare kommande kvartal.

  • Värde att hämta på både kort och lång sikt

Med fler LinkGut-avtal, ökad försäljning av AXOS och formatet för medicinsk mat kommer Carbiotix få djupare kunskap om individers hälsobehov. Det ger således bättre förutsättningar att kunna utveckla Bolagets terapeutiska produkter, vilket skulle kunna bli fallet från år 2022/2023, där samarbeten med t.ex. läkemedelsbolag kan ge upphov till licensieringsmöjligheter. Potentiella framtida milstolpsbetalningar och royaltyintäkter kan därmed ses som en ”extra option” för den långsiktige investeraren.

  • Investeringsbehov och uppskalning är ett måste

Efter marknadsgodkännande kommer det inom en snar framtid krävas investeringar i större produktionskapacitet, antingen i egna anläggningar och/eller via t.ex. JV-strukturer. Efter en etablerad tillverkningsprocess måste därefter efterfrågan stiga och med tanke på att Carbiotix ännu inte är lönsamma, utgör år 2021 startskottet i loppet mot break even och positiva marginaler. I ett Base scenario estimeras svarta siffror kunna nås år 2023.