Carbiotix Q2-23


Ökad intäktsdiversifiering skapar värde

Genom en förbättrad produktionsprocess av Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller Bolaget”) prebiotiska fiber CarbiAXOS, vilken bl.a. innebär en mer effektiv och säker produkt samt en ökad lämplighet att använda fibret som en kosmetisk ingrediens, i kombination med ett avtal med ett globalt bolag för utveckling av synbiotika, har Carbiotix ökat antalet intäktsben att stå på. Ett GRAS SA-godkännande estimeras under Q4-23 för Carbi-AXOS, där en snabbare kommersialisering väntas givet att Bolaget har bearbetat marknaden med Pre sales-aktiviteter. Baserat på en estimerad nettoomsättning om ca 31 MSEK för helåret 2025, en applicerad P/S-multipel om 3,5x, samt en diskonteringsränta om 12 %, resulterar det i ett nuvärde per aktie om 4,3 kr (8,0) i ett Base scenario.

  • Fördubblar produktionskapaciteten

Efter en uppdatering av produktionsprocessen beträffande Carbiotix prebiotiska fiber CarbiAXOS, förväntas Bolaget nu erhålla GRAS SA-godkännande avseende två substrat under Q4-23 samt ett tredje under Q1-24, varefter försäljningen kan skalas upp i USA. Fram tills det blir det fortsatt viktigt att utföra pre sales-aktiviteter för att upprätthålla försäljningsmässigt momentum i väntan på godkännandet, vilket möjliggör att försäljningen kan ta fart snabbare då godkännande väl erhålls.

  • Ökad lämplighet för CarbiAXOS som kosmetikaingrediens

Genom den uppdaterade produktionsprocessen har CarbiAXOS erhållit bättre egenskaper samt ökad lämplighet som en kosmetikaingrediens, vilket antas vara lättare att erhålla godkännande för samt kommersialisera, varför en lansering väntas under Q1-24. Försäljning av CarbiAXOS som kosmetikaingrediens bidrar till ytterligare ett intäktsben för Carbiotix att stå på, vilket i sig är värdeskapande.

  • Avtal med globalt probiotikabolag

Carbiotix tecknade under Q2-23 ett avtal med ett ledande globalt probiotikaföretag med syftet att utveckla synbiotika, vilket är en blandning av prebiotika och probiotika, något som estimeras medföra en betydande ökning av den totala adresserbara marknaden med upp till fem gånger, från 1 mdEUR till 5 mdEUR. Vidare skulle detta även kunna medföra en ökad intäktsdiversifiering för Carbiotix, vilket minskar risken.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Till följd av Carbiotix nya produktionsprocess beträffande CarbiAXOS har GRAS SA-godkännandet dragit ut på tiden, vilket har medfört en uppdatering av våra finansiella prognoser med hänsyn till en senare försäljningsstart. Däremot anser Analyst Group att Carbiotix nu innehar en bättre produkt såväl som intäktsdiversifiering, vilket skapar bättre förutsättningar för en lyckad kommersialisering. De uppdaterade finansiella prognoserna, i kombination med en lägre applicerad målmultipel till följd av den finansiella risken i Bolaget samt nuvarande marknadsklimat för kapitalanskaffningar, medför ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.