Carbiotix Q2-22


Rustar för marknadslansering i USA

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) rustar för den kommande lansering i USA, där ett GRAS SA-godkännande förväntas vara på plats redan i oktober, följt av marknadslansering av CarbiAXOS under november. Senaste kvartalet har varit fullt av aktiviteter och med en påfylld kassa ser vi att Carbiotix, nu mer än någonsin, är redo att ta klivit in i USA. Rådande finansiella marknader är dock turbulenta och påverkar även Carbiotix vilket, i kombination med våra aktuella finansiella estimat, resulterar i ett uppdaterat värderingsintervall. I ett Base scenario ser vi ett potentiellt nuvärde per aktie om 13,2 kr.

  • Har genomfört viktiga investeringar

Under Q2-22 var Carbiotix försäljning fortsatt blygsam, samtidigt som de totala rörelsekostnaderna uppgick till -4,1 MSEK, att jämföra med -3,1 MSEK under föregående kvartal (Q1-22). Ökningen om 1 MSEK är dock helt naturlig då det är ett resultat av att Carbiotix under våren har anställt fler nyckelpersoner, samt att investeringar relaterade till lanseringen av CarbiAXOS har genomförts. Vi ser dessa investeringar som nödvändiga för att förbereda Bolaget inför kommande expansion.

  • Välfylld kassa via tidigare emission

Via företrädesemissionen under juni tillfördes Carbiotix en nettolikvid om ca 14 MSEK och under juli 2023 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare 16-32 MSEK via TO1. Med nuvarande finansiella position kan Carbiotix skala upp sin produktionsanläggning, färdigställa GRAS SA-ansökan, stötta försäljningsverksamheten av CarbiAXOS och LinkGut, samt finansiera forskning och utveckling av terapeutiska sambehandlingsprodukter och ny prebiotika från nya råmaterial.

  • Marknadsgodkännandet kommer allt närmare

GRAS SA-godkännandet för CarbiAXOS i USA förväntas vara på plats under oktober och givet detta är lanseringen av CarbiAXOS planerad att ske vid konferensen Microbiome Movement Human Nutrition Summit i Boston, USA, den 8-9 november i år. Ett godkännande, och därefter lansering, ser vi fortsatt som starka värdedrivare.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med Q2-rapporten presenterad justerar vi våra försäljnings- och kostnadsprognoser, detta med hänsyn till hur Carbiotix nettoomsättning och kostnadsbas har utvecklats under
H1-22. Vad gäller vår applicerade P/S-multipel justerar vi denna från tidigare 6x till istället 5x på 2025 års prognos, i kombination med en något konservativare diskonteringsränta om 12 % (10). Förklaringen är en fortsatt stigande riskpremie i marknaden såväl som ett ökat avkastningskrav, vilket resulterar i ett lägre värderingsintervall. Med det sagt vill vi understryka att vi fortsatt anser att Carbiotix rent operativt tar steg i rätt riktning, men att det inte går att ignorera befintligt marknadssentiment ur ett värderingsperspektiv.