Camanio Care Q4-17


Camanio Care – Välfärdsteknik för en bättre vård

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn.


 • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050
  En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
 • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte
  Camanio Care värderas till 32 MSEK (2018-03-09) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.
 • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten
  Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
 • Fokus mot Nordamerika under 2018
  Under 2017 tecknade Camanio Care nya samarbeten inom regionen, och under 2018 kommer fokus vara på att få en starkare lokal organisation på plats i USA och Kanada, tillsammans med fler distributörer och partners.
 • Låg försäljningsnivå idag
  Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan per sista februari 2018 uppskattas till  5,7 MSEK. Med en burn rate om 1,1 MSEK skulle Camanio Care vara finansierade till sommaren 2018, allt annat lika. Bolaget har dock tillgång till ytterligare finansiering via tidigare konvertibellån, där finansiering kommer ske genom trancher.

3

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

3

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.