Blick Global Group Q1-23


God marknadsposition för att skala upp under 2023

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming, och är idag verksamma genom tre affärsben: Spelutveckling, Digital Marknadsföring och Organiskt sök. Fotbolls-VM 2022 bidrog till en breddare kundbas inom Digital Marknadsföring, vilket tillsammans med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends förväntas bidra till att Blick Global uppvisar lönsam tillväxt under år 2023. Samt närmare sig OMI spel-lansering och förväntas bli inkomstgenerande under år 2023. Därmed behåller vi våra prognoser om en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, där vi ser ett potentiellt värde per aktie om 7,0 kr (6,9) i ett Base scenario.

  • Dubblerar nettoomsättning Y-Y

Nettoomsättning under Q1-23 uppgick till 7,1 MSEK (3,5), vilket motsvarar en tillväxt om 107 % Y-Y. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q4-22) uppgick intäkterna till 9,1 MSEK, vilket motsvarar en minskning om -23 %. Trots att netto-omsättningen dubblerades Y-Y, tillträdes Brand Legends under maj månad 2022 och antas stå för en betydande del av intäktsökningen Y-Y. Q1-23 bekräftar en fortsatt hög marknadsaktiviteten hos kunder, trots att nivåerna inte når upp till föregående kvartal, där Fotbolls-VM ägde rum. Dock bevittnar Bolaget en mer avvaktande hållning från kunder under kvartalets sista månad.

  • OMI Gaming drogs med förseningar

Primärt fokus för dotterbolaget OMI Gaming har varit att färdigställa första (1) spelet av fyra (4) till en av de största distributörerna inom online spel under Q1-23. OMI drogs dock med leverans förseningar under kvartalet vilket bidrog till ökade kostnader under Q1-23 och antas fördröja intäkts-föringen. OMI är exklusiv spelstudio till en stor amerikanska distributör och vid lansering av spel erhåller Blick Global bl.a. en rörlig ersättning baserat på prestation. OMI har per dagens dato levererat det första spelet och har påbörjat utveckling av andra spelet, vilket förväntas möjliggöra för OMI att bli inkomstgenererande under år 2023.

  • Intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends

Trots en något mer avvaktande hållning från Blick Globals kunder under kvartalets sista månad, är kundbasen breddare efter Fotbolls-VM och Bolaget upplever en stark utveckling inom Wigets prestationsaffärer där Bolaget intäktsdelar med kunder baserat på resultatet av kampanjen. Därtill går de större europeiska ligorna samt Champions League in i sitt slutskede under Q2-23, vilket förväntas fortsatt driva hög marknads-aktivitet. De större europeiska ligorna har avgörande matcher kvar för att avgöra vilket lag som tar hem ligatiteln i respektive liga, samtidigt som vi närmar oss Champions League semifinal och final, där Champions League-finalen i regel är det mest aktiva evenemanget inom betting. Blick Global har utökat fokuset på korsförsäljning inom koncernen och initierat ett gemensamt säljarbete mellan Wiget och Brand legends, vilket likväl förväntas kunna driva tillväxt under år 2023.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.