Biofrigas


Redo för kommersialisering på en framtidsmarknad

En investering i Biofrigas Sweden AB (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) ger exponering mot den växande marknaden för flytande biogas. Genom att adressera mer småskaliga verksamheter innehar Biofrigas en tydlig nisch på marknaden där Bolagets kunder kan erhålla upp till 65 % investeringsstöd från Klimatklivet, vilket medför en attraktiv beräknad återbetalningstid om fem år. Med ett första referensprojekt beräknat att vara på plats efter sommaren år 2024 står Biofrigas nu redo att kommer-sialisera och börja konvertera en stark offertstock till faktiska avtal och avsiktsförklaringar. Givet en förväntad skalbar affärsmodell och en Pre-Money värdering om 4,9 MSEK i pågående företrädesemission ser Analyst Group en attraktiv möjlighet att investera i Biofrigas till en tilltalande Risk/Reward.


  • Flera gynnsamma marknadstrender

Genom Klimatklivet, ett finansiellt stöd för investeringar i teknik för en fossilfri framtid, vilket nyligen stärktes och förlängdes till år 2028, kan Biofrigas kunder erhålla upp till 65 % i investeringsstöd vid köp av Bolagets produkter. Därtill har självförsörjningsgraden på flytande biogas minskat de senaste åren till följd av ökad användning, vilket enligt Analyst Group skapat ytterligare behov av ökad produktion.

  • Redo för kommersialisering

Biofrigas har under de senaste åren lagt mycket tid samt resurser på produktutveckling och står nu redo att börja leverera den första referensanläggningen efter sommaren år 2024. Anläggningen ses som viktig och ett Proof of Concept för att kunna visa upp för potentiella kunder och på så sätt underlätta investeringsbeslut, något som förväntas mynna ut i fler affärer för Biofrigas.

  • Hög operativ hävstång i affärsmodellen

Biofrigas har under de senaste utvecklingsåren opererat med en stabil kostnadsbas. Analyst Group bedömer att Bolaget initialt kan skala upp utan några större ökningar i rörelsekostnader och med förväntade höga bruttomarginaler om 35-50 %, samt höga nominella intäkter per anläggning, finns förutsättningar att bara genom försäljning av några få anläggningar generera positivt kassaflöde.