Arctic Blue Beverages Q2-23


Lyckas bibehålla marknadsandelar trots tufft klimat

Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) har presenterat sin Q2-rapport vilken i sig inte innehöll några större överraskningar. Marknadsklimatet har varit och är ännu utmanande vilket påverkar försäljningen. Genom att fokusera på kärnportföljen och lansera nya innovativa produkter finns förutsättningar för att Bolaget ska kunna öka sin omsättning under kommande kvartal. Givet gjorda prognoser och värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,85 kr i ett Base scenario.

  • Utmanande klimat

Under Q2-23 uppgick nettoomsättningen till 1,9 MSEK (2,6), motsvarande en minskning om 25 % mot jämförbart kvartal. Förklaringen är det rådande ekonomiska klimatet vilket får många konsumenter att välja billigare alternativ, snarare än att köpa produkter inom premiumsegment. Detta gäller även dryck och påverkar således Arctic Blue Beverages. Sett till den finska hemmamarknaden redovisade Alko att den totala försäljningen av gin minskade med 7 % under årets andra kvartal och inom premiumsegmentet var tappet ännu större. Trots detta minskade försäljningen av Arctic Blue Gin med endast 3 %, vilket vi tolkar som att Bolaget har lyckats bibehålla marknadsandelar.

  • God kostnadskontroll

Trots en sjunkande försäljning under Q2-23 kunde Arctic Blue Beverages jämfört med föregående kvartal (Q1-23) redovisa en något mindre rörelseförlust. Förklaringen är att Arctic Blue Beverages lyckats upprätthålla en god kostnadskontroll under kvartalet, vilket vi ser är ett resultat av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under Q3-22. I linje med tidigare kvartal ser vi såklart positivt på att programmet fortsätter att bära frukt.

  • Lakritslikören har fått en stark start

Under inledning av Q2-23 lanserades premium-lakritslikören Arctic Blue Laku där produkten snabbt nådde framgång och goda försäljningssiffror på hemmamarknaden. Inom bara några dagar fanns produkten tillgänglig i över 250 Alko-butiker och idag är Arctic Blue Laku en del av kedjans standardsortiment. Produkten har även uppmärksammats internationellt, bl.a. vid Singapore World Spirits Competition 2023 där en dubbel guldmedalj och titeln Best in Class kunde kammas hem.

  • Justerat värderingsintervall

Försäljningsmässigt så visade Arctic Blue Beverages en lovande start under årets tre första månader, men där efterföljande period har varit något tuffare. Vi väljer därför att revidera våra omsättningsprognoser där vi ser innevarande år som ett intäktsmässigt mellanår, och att en större intäktseffekt kan komma att synas under år 2024 och framåt. I denna analysuppdatering härleder vi därmed vårt värderingsintervall på 2024 (2023) års prognos i samtliga scenarion.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.