Alltainer


Det bubblar i Stilla Havet

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) presenterade nyligen sin Q4-rapport, vilken i sig inte innehöll några större överraskningar. Bolaget har under kvartalet haft fortsatta fraktutmaningar till USA, varför Europa och Sverige fått ett större fokus. Under hösten räknar vi med en hög beläggningsgrad och produktion i Alltainers fabrik i Vietnam och att USA-marknaden kan öppna upp, samtidigt som vi ser att Stillahavsregionen kommer att kunna bidra starkt till försäljningen. Det bör resultera i en högre tillväxt, samt att Alltainer kan leverera ett positivt rörelseresultat under kommande kvartal. Med avstamp i estimerat rörelseresultat, tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, ser vi ett nuvärde per aktie om 7,4 kr (7,4) i ett Base scenario.

  • Låg försäljningsnivå under kvartalet

Med Q4-rapporten presenterad kan vi konstatera att omsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,2), motsvarande en ökning om 72 % Y-Y. Detta var lägre än vad vi estimerat då vi hade utgått från att en ”större del” av orderboken hade kunnat tillfalla Alltainers Q4-period. Detta innebär samtidigt att en ännu större andel av orderboken finns kvar att inkludera i kommande kvartalsrapporter, varför vi räknar med att dessa kan uppvisa högre försäljningssiffror, vilket då bör utgöra en bra värdedrivare i aktien.

  • Har vunnit en viktig genombrottsorder

Alltainer vann viktiga affärer under juni månad där vi anser att ordern om ett s.k. ”man-camp” för 30 personer till en militär anläggning i Stilla Havet är särskilt intressant. Affären är intressant ur flera perspektiv, t.ex. att den militära anläggningen är under uppbyggnad vilket kan innebära ett fortsatt behov av Alltainers lösningar – där vi redan nu vet att den befintliga ordern om 4,3 MSEK som motsvarar en beställning för 30 personer, förväntas utökas till 100 personer senare i år. Det militära området ligger även nära Alltainers fabrik i Vietnam, vilket gör att Bolaget inte blir utsatta för fraktbegränsningar. Vi ser att den befintliga ordern även utgör en viktig referensorder för andra offentliga och militära aktörer, vilket således öppnar upp en ännu större marknad för Alltainer.

  • Behåller värderingsintervallet

Alltainer uppvisade en låg försäljning under sin Q4-period, samtidigt som vi tidigare nämnt att så kunde bli fallet till följd av hur Bolagets ordrar faktureras och ”bokförs” kvartal till kvartal. Utifrån dagens affärsläge ser vi fortsatt att Alltainer utvecklas i rätt riktning, varför vi i samband med denna analysuppdatering väljer att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.