AdCityMedia Q2-19


Bågen spänd inför hösten

ACM har under året meddelat att de tar del av en stor upphandling med Stockholm stad, delar ut Doohclick, växer kraftigt i Norge, vinner stort avtal med Ica samt ökar befintligt medialager till över 1 000 MSEK – det händer minst sagt mycket i ACM där allt pekar på att 2019 blir ett spännande helår. Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras stiga under 2019 för att nå ca 205 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 19 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om ca 8 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling, kapitalstruktur och tillämpad EV/EBIT-målmultipel, erhålls ett värde om 150 kr per aktie på 2019 års prognos i ett Base scenario.


  • Ett bra andra kvartal 2019

För Q2-19 estimerade vi en omsättning om 58 MSEK, vilket således var ca 5 MSEK högre än faktisk omsättning om ca 53 MSEK. Prego Medias försäljning föll ut i nära linje, medan Media och Retail Tech visade på en lägre omsättning, likväl växer ACM med ca 20 % under kvartalet. Sett till verksamhetens marginaler utvecklas ACM starkt, där bruttomarginalen steg till ca 63 % vilket tillsammans med rörelsens kostnader resulterade i en EBIT-marginal om ca 9,8 % (exkl. aktiverat arbete), vilket var i nära linje med vår prognos om 9,4 %. Sammantaget anser vi att ACM gjort ett bra andra kvartal med stabil tillväxt och starka marginaler.

  • Stark trend med flertalet vunna nyckelaffärer

Försäljningsavtal tecknat med ICA-gruppen om 10-25 MSEK/årligen, Retail Tech-order om 15 MSEK från danska Citrusmedia ApS och cykelupphandling med Stockholm stad – affärsmässigt går ACM från klarhet till klarhet och visar att koncernen är en spelare att räkna med. Hösten har bara börjat och med nuvarande momentum, orderstock och renodling av kärnverksamheten genom utdelning av Doohclick, räknar vi med att ACM kan visa på en bra tillväxt med fortsatt god lönsamhet under resterande två kvartal 2019.

  • Utdelning av dotterbolag

ACM har fattat beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterföretaget Doohclick AB (tidigare bitlogic media AB) och därmed mjukvaruplattformen ”Doohclick” (tidigare ”Starcorp”) till ACM:s aktieägare. Anledningen till att särskilja dotterbolaget är bl.a. för att renodla ACM och så att Bolaget kan fokusera 100 % på kärnverksamheten, och samtidigt ge Doohclick möjlighet att utvecklas till sin fulla potential som en oberoende mjukvaruleverantör. Mjukvaran står nu inför en större uppskalning och en global lansering. För att möjliggöra den globala lanseringen, samt att bygga och stärka organisation för att kapitalisera på de tillväxtmöjligheter som finns, kommer Doohclick genomföra en företrädesemission om 10-15 MSEK.

4

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

1

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.