AcouSort Q2-23


Global lansering väntar runt hörnet

AcouSort möjliggör automatiserad provberedning med hjälp av sin unika ljudvågsteknologi, vilket få eller inga andra aktörer kan göra i dagsläget. Under år 2023 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära testning och cellterapimarknaden. Bägge marknaderna förväntas växa två-siffrigt de kommande åren, där AcouSort gynnas av flertalet marknadstrender. Därutöver är AcouSort verksamma inom forskning och utveckling där exosombaserad diagnostik är ett av områdena som kan öppna upp för nya möjligheter. Med hänsyn till detta finns förutsättningarna på plats för att fortsätta satsa på tillväxt och bli en ledande OEM-leverantör. Utifrån tillämpad målmultipel och diskonterings-ränta upprepar Analyst Group ett motiverat värde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario.

  • OEM-avtal är den primära värdedrivaren

Den stora värdedrivaren i AcouSort består i att bli en global leverantör av OEM-komponenter till både next generation systems och product upgrades på befintliga diagnostiska system. Detta förväntas Bolaget uppnå genom att antingen sluta s.k. royalty-avtal med en kund som tar över avtal om produktionen av komponenterna, eller att AcouSort själva producerar komponenterna. Vid en potentiell signering av OEM-avtal ser Analyst Group att detta skulle innebära ett mycket fördelaktigt ekonomiskt utfall för AcouSort, då det rör sig om avtal med höga marginaler och stora ordervärden. Ett exempel på ett samarbete som skulle kunna mynna ut i ett sådant avtal är AcouSorts samarbete med Werfen.

  • AcouSort fortsätter framgångsrikt samarbete med NIH

Under Q2-23 blev det prestigefyllda amerikanska National Institutes of Health (NIH) en återkommande kund till AcouSort efter att ha lagt en order på det nya AcouWash 2-systemet, vilket Analyst Group ser som en validering av kvaliteten på AcouSorts produkter, samtidigt som det visar på kundnöjdhet från NIH. Forskarna vid NIH utvecklar en ny övervaknings-metod för cancerbehandlingar där de framgångsrikt har utvärderat AcouWash-tekniken för att ersätta de steg av centrifugering som annars krävs. För att fortsätta detta arbete har NIH nu köpt AcouWash 2-systemet för ytterligare optimering av det nya protokollet för monitorering, vilket genererade intäkter om 0,55 MSEK till AcouSort.

  • Lansering väntar under hösten 2023

En stark trigger i närtid och viktig milstolpe att vänta under hösten 2023 är lanseringen av nästa generations diagnostiska system för patientnära blodtestning från AcouSorts systempartner, där nästa generations system integreras med AcouSorts akustofluidikteknologi. Systemet erhöll FDA 510k-godkännande under början av augusti vilket innebär att produkten nu är godkänd för klinisk användning. Vi upprepar ett motiverat värde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario där vi ser en god risk/reward i AcouSort från nuvarande nivåer.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.