AcouSort Q2-21


Stärkt position inför en händelserik höst

Den globala marknaden för blodprovshantering, analytiska system och förbrukningsvaror växer snabbt och förväntas nå en storlek om hela 47 miljarder dollar år 2022. AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserade provberedning och under H1-21 har Bolaget fortsatt att utvecklat sina strategiska samarbeten i rätt riktning, och stärkt sin marknadsposition ytterligare. Samtidigt pågår slutfasen med att färdigställa den egna produktionsanläggningen, vilken initialt har en kapacitet om 100 000 enheter/år, med möjlighet att snabbt kunna dubbleras vid behov, och senare fyrfaldigas. Vi ser att AcouSort fortsätter ta steg i rätt riktning och att utrymme finns för att successivt växa omsättningen, för att tills år 2026 nå ca 180 MSEK i försäljning. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser vi fortsatt ett potentiellt nuvärde om 30,9 kr (30,9) per aktie i ett Base scenario.

  • Hösten kan bli händelserik

AcouSort arbetar just nu intensivt med att färdigställa Bolagets egna produktionsanläggning, vilken enligt målbilden ska vara på plats nu under hösten. Med hänsyn till vilken volym som anläggningen initialt kommer att kunna hantera, samt nuvarande strategiska samarbeten och intressen från life science-industrin i stort, kan de närmaste månaderna och kvartalen komma att bli mycket händelserika för AcouSort.

  • Fortsatt god kostnadskontroll

Under Q2-21 uppgick de totala rörelsekostnaderna till -4,6 MSEK, vilket var i nära linje med kostnadsbasen under föregående kvartal (Q1-21) då denna också uppgick till ca -4,6 MSEK. Vid utgången av juni uppgick kassan till 4,6 MSEK, och med hänsyn till årets sex första månader har AcouSort uppvisat en burn rate om ca -0,4 MSEK/månad. Med hänsyn till den stabila kostnadsbasen samt en relativt låg kapitalförbrukning, anser vi att AcouSort fortsatt utvecklas med en god kostnadskontroll, vilket vi såklart ser positivt på.

  • Slutförd studie med Instrumentation Labratory

Samarbetet med Instrumentation Laboratory (IL) har utvecklats väl och i mitten av maj meddelade AcouSort att ytterligare en genomförbarhetsstudie slutfördes. Resultatet av studien var mycket lovande och öppnar upp för ett utökat samarbete redan i år. Samarbetet med IL är strategiskt viktigt och vid lyckat utfall möjliggörs integrerad provhantering till fler produktkategorier inom IL, samt att detta ingjuter ett förtroende som stärker möjligheten för liknande avtal med andra aktörer.

  • Vårt värderingsintervall kvarstår

AcouSort utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q2-rapporten har vi endast gjort mindre justeringar i våra prognoser, vilket gör att vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.