Abelco Investment Group Q1-22


Synliggör dolda värden

Abelco har bevisat att investeringsstrategin, tillika inriktning, skapar aktieägarvärde och sedan sammanslagningen med Fatfish Global Ventures under Q4-19 har portföljens värde ökat med över 110 %. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, och Asean Fintech Group driver Abelcos värdering. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett substansvärde om 483 MSEK och efter tillägg av en konservativ substansrabatt om 25 % för Abelco som helhet har ett justerat substansvärde om 362 MSEK kunnat härledas, vilket motsvarar ett värde om 0,20 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Nya portföljbolag i Abelco – AFG och Baitlove

Mars månad var en händelserik månad för Abelco vilka investerat i två nya bolag; venturebolaget Asean Fintech Group (”AFG”) och sportfiskebolaget Baitlove. Affären med AFG bygger på en s.k. Share Swap där Abelco säljer sitt innehav i Fintech Asia Group och får betalt genom aktier i AFG. Rent konkret innebär det att Abelco får ett lägre effektivt ägande i Fatberry och Smartfunding, samtidigt som dessa bolag får en mer kapitalstark och operativ ägare. Därtill ges Abelco ett indirekt ägande i ett flertal andra Fintechbolag som stärker Bolagets Fintech-vertikal och således möjliggör vertikala synergier i en högre utsträckning. Efter AFG:s senaste förvärv av Jazzypay den 19 april år 2022 värderades Abelcos andel till ca 179 MSEK.

  • Potentiell notering av Rightbridge i korten

Abelco har kommunicerat att portföljbolaget Rightbridge, en compounder inom E-sport och gaming-industrin, väntas noteras i början av andra kvartalet 2022, vilket Analyst Group anser utgör en stark trigger i närtid. En notering skulle öka antalet noterade bolag i Abelcos portföljen och således innebära fler likvida tillgångar samt ökad transparens, något som vi anser bör reducera rådande substansrabatt på sikt. Rightbridge har haft ett händelserikt 2021 och exekverat på uttalad förvärvsstrategi, med sju bolag i portföljen per idag, vilka verkar i ekosystemet inom E-sport och gaming.

  • iCandy tar steget mot Metaverse

År 2021 var en transformativt år för iCandy som efter förvärvet av spelstudion Lemon Sky formade en av de största spelutvecklarna i Sydostasien1 samt det största spelbolaget på den australienska börsen2. Genom de ytterligare förvärven under Q1-22 av Gameconomy och Storms har iCandy införskaffat ytterligare kompetens in house samtidigt som dessa markerar ett ytterligare steg i iCandys strategi att skapa den ledande integrerade globala spelplattformen för Metaverse. Den sammanslagna enheten kommer att kunna växla upp produktionstakten avsevärt och inneha värdefull know how för att utveckla AAA-spel till b.la. Metaverse.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.