Videoanalyser


2018-03-15

Intervju med Charlotte Fribert VD på Toleranzia

Toleranzias läkemedelskandidat, TOL2, riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande, väntas läkemedlet kunna bota eller kraftigt lindra sjukdomen.


2018-03-13

A City Media

A City Media AB (ACM) är ett svenskt företag som erbjuder helhetslösningar inom utomhusreklam.


2018-03-13

Camanio Care

Camanio Care AB bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg.


2018-03-09

Redsense Medical

Redsense Medical AB grundades 2006 baserat på idéer VD Patrik Byhmer och resterande medgrundare utformat sedan tidigt 2000-tal.


2018-03-09

Alzinova

Alzinova AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling mot Alzheimers sjukdom.


2018-03-08

Intervju med Patrik Byhmer VD på Redsense Medical

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden.


2018-03-08

Intervju med Per Wester VD på Alzinova

Alzinova är ett svensknoterat bolag som erbjuder investerare exponering mot en av världens största folksjukdomar, Alzheimers.


2018-03-01

Greater Than

Greater Than AB är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på Artificiell Intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare.


2018-02-27

Doxa

Doxa AB utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat.