Videoanalyser


2018-06-26

Scandinavian ChemoTech

Scandinavian ChemoTech AB har utvecklat en behandlingsenhet som genom elektrokemoterapi kan användas vid behandling av cancer.


2018-06-15

AdCityMedia

AdCityMedia AB är ett svenskt företag som erbjuder helhetslösningar inom utomhusreklam.


2018-06-13

Intervju med Olle Magnusson VD på Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009, som tillverkar produkter så som byggbodar, entreprenadbomoduler och lokaler för kunder med speciellt högt ställda krav på kvalitet, låg energiförbrukning, smarta lösningar och brandsäkerhet.


2018-06-11

Intervju med Mats Högberg VD på Pharmacolog

Pharmacolog är ett medicinteknikbolag som utvecklar system och lösningar vilka syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel.


2018-06-08

Intervju med Erik Ahlberg VD på ahaWorld

AhaWorld AB bedriver spelverksamhet på internet via fyra olika spelsajter/varumärken.


2018-06-08

Intervju med Lars-Erik Eriksson VD på CLS

Clinical Laserthermia Systems AB  är ett medicinteknikbolag som erbjuder innovativa produkter och en unik metod inom cancerbehandling.


2018-06-05

Doxa

Doxa AB utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat.


2018-06-05

Camanio Care

Camanio Care AB bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg.


2018-05-30

Intervju med Erik Landgren VD på Bioservo

Bioservo Technologies AB är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget hävdar att de har en globalt framskjuten position inom mjuk exoskeleton-teknik (bärbara kraftstärkande produkter), för personer i behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller personer med nedsatt muskelstyrka.