Videoanalyser


2019-06-05

Intervju med Tommy Eriksson VD på SDS

Analyst Group intervjuar VD Tommy Eriksson i samband med att SDS förvärvar eServGlobal Holding SAS.


2019-05-31

Analytikerkommentar på Greater Thans Q1-19

Ansvarig analytiker Patrik Olofsson ger sin kommentar på Greater Thans delårsrapport för Q1-19.


2019-05-28

Intervju med Linh Thai VD på Tangiamo Touch

Tangiamo Touch Technology AB är ett svenskt företag noterat på Nasdaq First North som främst arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming.


2019-05-08

Intervju med Henrik Önnermark VD på Eatgood

Eatgood Sweden AB är ett svenskt bolag som utvecklat en ugn, Lightfry, som möjliggör fritering av matprodukter med hjälp av ånga och varmluft utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens.


2019-05-07

Intervju med Göran Folkesson VD på Clean Motion

Clean Motion grundades 2009 med insikten att dagens transporter inte är hållbara och med en idé om ett resurs- och energieffektivt fordon för stadsmiljö.


2019-05-01

Interview with Mike Jacobson CEO of Ayima

Ayima är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring.


2019-04-29

Intervju med Johan Itzel VD på ObsteCare

ObsteCare är ett hälsovårdsbolag som har utvecklat en lösning för värksvaghet vid förlossning.


2019-04-22

Intervju med Roberto García Martínez VD på Orezone

Orezone AB är ett svenskt gruvutvecklingsbolag med tillgångar i Sverige och Spanien som täcker en totalareal om cirka 59 km2. Portföljen består av en bearbetningskoncession och två ansökta undersökningstillstånd i Galicien, Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige.


2019-04-02

H&D Wireless

H&D Wireless utvecklar och säljer moduler, system och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och övervakning av processer inom industrin som är fysiska t.ex. utrustning, verktyg, inventarier och människor.