Videoanalyser


2018-05-22

Intervju med Johan Olson VD på SensoDetect

SensoDetect AB är ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa.


2018-05-22

Bioservo

Bioservo Technologies AB är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget hävdar att de har en globalt framskjuten position inom mjuk exoskeleton-teknik (bärbara kraftstärkande produkter), för personer i behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller personer med nedsatt muskelstyrka.


2018-05-22

TC Connect

TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen.


2018-05-21

SensoDetect

SensoDetect AB är ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa.


2018-05-21

Toleranzia

Toleranzia AB är ett svenskt forskningsbolag med fokus på autoimmuna sjukdomar, specifikt myastenia gravis. Bolagets läkemedelskandidat TOL2 har i prekliniska studier uppvisat stark symptomhämmande effekt utan några biverkningar.


2018-05-21

Freetrailer

Freetrailer Group A/S grundades 2004 och erbjuder unika lösningar för uthyrning av släpvagnar, och har idag 1 470 släpvagnar utdelat på 188 stationer. Bolaget återfinns i dagsläget i Danmark, Sverige och Norge, där vidare expansion i Finland, Tyskland och Benelux-länderna väntas.


2018-05-11

Intervju med Anders Weilandt VD på Chordate Medical

Chordate Medical AB kan förbättra förmågan att andas genom nästan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa.


2018-05-10

Chordate Medical

Chordate Medical AB kan förbättra förmågan att andas genom nästan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa.


2018-04-20

Intervju med Anders Axelsson VD på ACM

A City Media AB (ACM) är ett svenskt företag som erbjuder helhetslösningar inom utomhusreklam.