Inbjudan till teckning av aktier i Vici iGAMING AB (publ)2019-06-11

Möjlighet att investera i ett affiliatebolag som står inför en kraftig tillväxt

Teckningsperiod 5 juni – 20 juni

TEASER
MEMORANDUM
TECKNA ONLINE
VIDEOPRESENTATION
LÄS MER OM BOLAGET
TEXTINTERVJU MED VD
AKTIEANALYS

Vici iGAMING AB (publ) (”Vici iGAMING” eller ”Bolaget”) är verksamma inom den snabbväxande affiliateindustrin, där Bolaget specialiserar sig på att med hjälp av egenutvecklade affiliatehemsidor generera trafik till iGamingoperatörer. Vici iGAMING tecknade nyligen avtal med den välkända iGamingoperatören ComeOn, samt dess varumärken Cherrycasino, Folkeautomaten, Mobilebet, Norgespill.com och GetLucky. Vici iGAMING befinner sig just nu i en expansiv fas där stort fokus läggs på expansion inom Europa och utveckling av ett stort antal högpresterande affiliatehemsidor. . Närmast ligger expansion till Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna, och därefter planerar Bolaget att expandera till Frankrike, Spanien och Italien. Som en del i denna resa har Vici iGAMING rekryterat ett antal branschledande marknadsförare, innehållsskribenter och systemutvecklare.

Vici iGAMING:s målsättning är att inom en treårsperiod nå en omsättning om åtminstone 50 MSEK med en EBITDA-marginal om 85 %. Som en del i detta arbete har Bolaget som målsättning att under det kommande året öka antalet affiliatehemsidor till 20 stycken, för att därefter inom två år driva åtminstone 100 affiliatehemsidor.

”Vår bransch präglas av hög lönsamhet, många förvärv och en stor konsolidering. Vi är övertygade om att Vici iGAMING kommer att spela en nyckelroll i denna utveckling” – Nick Mounteer, VD för Vici iGAMING

Fem anledningar att investera enligt Bolaget

 • Attraktiv marknadsföringskanal
 • Växande och attraktiv marknad
 • Industriledande kompetens
 • En möjlighet att investera innan Vici iGAMING blir kassaflödespositivt
 • En skalbar affärsmodell och kraftig expansion

Skalbar affärsmodell medför höga marginaler

Vici iGAMING:s verksamhet bygger på att generera s.k. leads, potentiella kunder, till iGaming-operatörer. Detta görs med hjälp av Bolagets egenutvecklade hemsidor, s.k. affiliatehemsidor, som är utvecklade i syfte att förmedla aktuell information gällande exempelvis de bästa iGaming-operatörerna eller de bästa bonusarna. Som kompensation för att Vici iGAMING genererar trafik och matchar kunderna med operatörernas erbjudande erhåller Vici iGAMING intäkter via en s.k. revshare­-modell. Detta innebär att Bolaget får ta del av iGaming-operatörernas intäkter, vilket medför en stabil och skalbar intjäning. Eftersom Vici iGAMING primärt har en stor andel fasta kostnader i form av t.ex. personal, och en förhållandevis liten andel rörliga kostnader, medför modellen att Bolaget vid högre omsättningsnivåer snabbt kan uppnå höga marginaler.

Med hänsyn till att iGaming-branschen präglas av hög konkurrens och låga inträdesbarriärer är marknadsföring en essentiell del av operatörernas verksamhet. Även om traditionella marknadsföringskanaler alltjämt är en viktig del av operatörernas marknadsföring, är marknadsföring via affiliates en kanal med unika egenskaper som erbjuder möjligheter för iGamingoperatörerna att mäta, spåra och utvärdera kunddata, vilket medför att marknadsföringen kan optimeras. På kundsidan har det stora utbudet samtidigt resulterat i att potentiella kunder får svårt att avgöra vilken operatör som erbjuder bäst villkor. På affiliate-hemsidorna får de två parterna möjlighet att mötas, där operatörerna kan marknadsföra sina tjänster samtidigt som kunderna får en oberoende bild av vilka operatörer som är att föredra. 

Marknaden för onlinespel fortsätter att växa

Analysfirman H2GC uppskattade att den globala spelindustrins värde under 2018 uppgick till cirka 379 miljarder euro, och att iGaming uppskattades utgöra cirka 49 miljarder. Detta innebär att iGaming endast står för cirka 13 % av den totala marknaden, medan en klar majoritet av alla spel fortsatt sker på landbaserade spelplatser. Den totala spelmarknaden estimeras växa i ungefärlig takt med BNP framgent, medan den europeiska iGaming-industrin förväntas växa med 7,3 % årligen fram till år 2022, där övergången till onlinebaserade spel antas vara drivande. I Europa uppgick under 2017 onlinepenetrationen till 20 % och denna andel förväntas växa till 28 % under 2022.

Den globala marknadsstorleken för affiliates uppskattades under 2018 till cirka 5,3 miljarder euro, och marknaden förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt om 7,2 % fram till 2023. De nordiska marknaderna framstår som särskilt attraktiva, med hänsyn till den höga onlinepenetrationen kombinerat med hög användning av mobila enheter. Bland drivkrafter till att affiliate-industrins förväntade tillväxt återfinns bland annat:

 • Ökad mobilanvändning
 • Ökad tillgång till höga internethastigheter
 • Traditionell reklam blir mindre konkurrenskraftig

Bakgrund och motiv

Det kapital Vici iGAMING tillförs via emissionen avses primärt användas till att finansiera en långsiktig satsning på att bli en ledande aktör inom affiliate-industrin. Vici iGAMING har under det senaste året genomfört en omfattande marknadsanalys i syfte att bearbeta marknaden på rätt sätt, och Bolaget är nu redo att ta större marknadsandel. Bolaget uppskattar att verksamheten kommer att generera intäkter från och med H2-19, och från och med H2-21 hoppas Vici iGAMING inneha en internationell portfölj av hemsidor som tillsammans konverterar över 4 000 hemsidebesökare i månaden. För att finansiera den pågående satsningen krävs emellertid kapital, och emissionslikviden syftar till att finansiera denna resa. Emissionslikviden avses att i huvudsak användas till:

 • Marknadsföring i syfte att uppnå en ökad trafik på affiliatehemsidor
 • Analys av trafik på affiliatehemsidor
 • Utveckling av ytterligare affiliatehemsidor
 • Rörelsekapital för att accelerera Bolagets marknadsexpansion

Erbjudande

Teckningsperiod: 5 juni 2019 – 20 juni 2019.
Vici iGamings värdering pre-money: ca 19 MSEK.
Teckningskurs: 7,6 SEK.
Villkor för emissionen: Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande aktieägare och riktas till allmänheten.
Antal aktier innan emission: 2 500 000 aktier.
Antal aktier efter emission 3 815 789 aktier.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 315 789 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget Ca 10 MSEK före emissionskostnader. 

VD har ordet

Bäste investerare,

Vici iGAMING är ett ungt företag, men vi som har grundat Bolaget har lång och bred erfarenhet från affiliateaffärer, digital utveckling och SEO (search engine optimization). Vi fokuserar initialt på den europeiska marknaden och att på optimera våra koncept för högkvalitativ leadsgenerering till iGamingindustrin.

Vår bransch präglas av hög lönsamhet, många förvärv och en stor konsolidering. Vi är övertygade om att Vici iGAMING kommer att spela en nyckelroll i denna utveckling.

Vi har spenderat de senaste sex månaderna på att analysera vårt varumärke och våra konkurrenter. Vissa av våra konkurrenter är bra, men de flesta är inte. Vi är redo för en kraftig expansion med vårt första varumärke och hemsida, som är ett resultat av vår kollektiva erfarenhet och all den kunskap vi har förvärvat.

Vi använder bara de allra bästa individerna för att förverkliga vår vision. Våra nyckelpersoner kommer från hela världen och har haft ledande positioner inom vart och ett av deras tidigare ansvarsområden. Vi optimerar vår första hemsida för att skapa en vinnande formel och kommer sedan att applicera denna i den fortsatta expansionen över hela Europa.

Tillsammans med teknik kommer innehåll att vara en viktig framgångsfaktor. Vi har engagerat några av de bästa innehållsskribenterna inom iGamingindustrin för att producera kvalitetsinnehåll med vägledning från våra ledande SEO-experter.

Vi kommer att producera videoinnehåll, både live och inspelat i flera digitala kanaler från och med det andra kvartalet 2019. Detta har aldrig gjorts tidigare på flera av de marknader vi avser att expandera inom. Vi kommer att börja tjäna pengar på webbtrafik under andra halvåret 2019, efter att ha slutit kommersiella avtal med fler stora spelvarumärken. Inom en treårsperiod siktar vi på att ha en omsättning på över 50 MSEK, med en EBITDA-marginal som är högre än 85 %.

Styrelsen har beslutat att genom Erbjudandet anskaffa erforderligt rörelsekapital i syfte att finansiera Vici iGAMING:s kraftiga expansionsplaner. Vi har för avsikt att notera Bolagets aktie på Spotlight Stock Market inom 8-12 månader, vi har som ett resultat av detta anlitat Spotlight Go Public i syfte att göra Bolaget mer synligt inför en framtida notering och samtidigt förbereda Vici iGAMING för de regelverk som gäller för noterade bolag.

Varmt välkommen att teckna aktier i Vici iGAMING och ta del av vår fantastiska tillväxtresa. Potentialen är enorm!

Nick Mounteer
VD för Vici IGAMING