Uppföljning TC Connect Q1-rapport 20182018-05-09


TC Connect AB (”TC Connect” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin delårsrapport för Q1-18, aktien faller i den inledande handeln.

I rapporten skriver VD Ole Oftedal att första kvartalet följer den plan som innebär en fokusering på marginaler och kostnader, snarare än volym och nya affärer. Första kvartalet är säsongsmässigt svagt, där omsättningen kom in på ca 35,7 MSEK med ett EBITDA-resultat på 0,8 MSEK.

Vi noterar även att Norge har förstärkt fokus på marginal snarare än volym, och reducerat kostnader enligt plan.

Både svenska AW Technic och TC Connect Sverige har gått bra under perioden, med nya affärer och stärkt organisation.

Sammanfattningsvis tycker vi att TC Connect levererar en godkänd rapport och att förutsättningar fortsatt verkar finnas för att rörelseresultatet ska stärkas ytterligare.

Återkommer med uppdaterad analys

I vår senaste analys av TC Connect publicerad under mars 2018 prognostiserade vi att Bolaget på helåret 2018 omsätter 238,9 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 19,8 MSEK. Prognosen baseras bl.a. på att TC Connect genomför fler förvärv under 2018, utöver det som redan gjorts av Mysec Sweden under våren.

Nu när TC Connect har publicerat sin rapport för första kvartalet kommer vi återkomma med en uppdaterad analys inom kort.

 

OM TC CONNECT

TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.