Uppföljning SensoDetects Q1-rapport 20192019-05-14

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerade igår den 13 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är vår sammanfattning och tankar.

Inför Q1-rapporten ställde vi följande frågeställningar. Under respektive frågeställning har vi sammanfattat de svar/den information som fanns att utläsa från rapporten.

  • Vilken härledning kan ges om SensoDetects nuvarande momentum avseende kommersialisering?

Gällande information om den kommersiella planen hade vi förvisso hoppats på ett mer omfattande VD-ord från tillträdande Martin Linde som från den 2 maj 2019 är ny VD för SensoDetect, men likväl delgavs följande information:

”Den plan som bolaget har för lansering är nu tydlig och målet är att under året utvidga verksamheten i Bolivia och sätta ut maskiner på ett flertal sjukhus, fördjupa samarbetet med Professor Ghazala Afzal (Higher Sheriff of London) i London samt göra en större marknadslansering i Sydkorea”, säger Martin Linde, VD på SensoDetect.

Martin har en bakgrund inom försäljning och marknadsarbete samt finansiering, egenskaper som är väl lämpade med tanke på det läget som SensoDetect befinner sig i idag.

  • Hur ser det finansiella läget ut?

Under första kvartalet genomfördes en riktad emission som tillförde SensoDetect ca 5,3 MSEK. Enligt SensoDetect själva finns inget akut behov av kapital. Bolaget räknar med att försäljning skall komma igång och nämner att de behöver ytterligare förstärka kassan för att satsa på försäljning och marknadsföring. Vid utgången av mars uppgick SensoDetects kassa till 2,5 MSEK.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.

OM SENSODETECT

SensoDetect AB är ett medicinteknikbolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa. 14 ljudkombinationer och tillhörande teknik har patenterats och teknologin kom att döpas till BERA. BERA-teknologin har validerats genom en omfattande och oberoende studie av Uppsala Universitet. SensoDetect står nu i startgroparna att lansera BERA 3.0, en optimerad version, med global potential. Huvudfokus är sjukdomarna ADHD, Schizofreni och Autism.